Tilbake

Saksbehandling i Lydia for teamleder Logistikk

(Videresendt fra Saksbehandling av tiltak i LYDIA for arbeidsleder)

Retningslinje for saksbehandling av tiltak i LYDIA for teamleder Logistikk.

 • Ved planlagt fravær skal teamleder Logistikk sørge for egen stedfortreder
 • Ved akutt fravær skal områdeleder sørge for stedfortreder for teamleder Logestikk

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å sikre rett saksbehandling av behov/tiltak i LYDIA. 

Retningslinjen omfatter teamleder Logistikk. 

Teamleder Logestikk er ansvarlig for at retningslinjen følges. Områdeleder er ansvarlig for at retningslinjen gjøres kjent.

Beskrivelse av arbeidsoppgave #

 1. Saksbehandle innkomne tiltak
 2. Endre status til "Ikke påbegynt"

For tiltak som skal utbedres av teamleder Logistikk #

 1. Gå til fanen «Hoveddata» og sett deg selv som saksbehandler
 2. Teamleder legger inn nødvendig informasjon i overskriftfeltet.
  • Dato
  • Klokkeslett
  • Til og fra adresse
 3. Teamleder avtaler ønsket tidspunkt. Teamleder svarer innmelder, at sjåfør tar kontakt for å avklare nærmere tidspunkt
 4. Andre opplysninger sjåføren trenger, skaffer hun/han selv.
 5. Sett oppdraget på riktig kjøretøy
 6. Sett den som skal utføre jobben som ansvarlig
 7. Merk av for at minimum kontaktperson skal ha tilbakemelding på e-post
 8. Bruk nedtrekksmenyene og registrer feltene: «tidligste start» og «status»
 9. Skriv tilbakemelding til kontaktperson i tilbakemeldingsfeltet (Under fanen «Beskrivelse»)
 10. Skriv eventuelt i feltet «interne kommentarer». Disse kommentarene er ikke synlig for kontaktperson/innmelder.  

Når jobben er utført #

 1. Endre status til «Sluttført»
 2. Merk av for at minimum kontaktperson/innmelder skal ha tilbakemelding på e-post
 3. Skriv en god forklaring i tilbakemeldingsfeltet    

For tiltak som skal utbedres av andre #

 1. Sett aktuell fagleder som saksbehandler (hvis mulig)
 2. Sett aktuell faggruppe som ansvarlig
 3. Ellers som Når jobben er utført

For tiltak som opprettes av teamleder Logistikk i LYDIA #

 1. Sett deg selv som kontaktperson
 2. Ellers som For tiltak som skal utbedres av andre

Dokumentreferanse #

Generell brukerveiledning for LYDIA finnes under spørsmålstegnikonet øverst til høyre i Lydia-programmet.

Om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Godkjent av: Seksjonssjef

Nummer: AF20

Dato: 10.05.13

Erstatter: 04.07.12

Kontakt #

Problem med Lydia? Kontakt orakel@ntnu.no | tlf. 735 91500

0 Vedlegg
20835 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)