Programvareprodukter

Safe Exam Browser

English version – Safe Exam Browser

Programinformasjon #

Digital Eksamen ved NTNU benytter i dag et program fra Inspera, SafeExamBrowser. Dette er et program som låser ned maskinen så en kun får tilgang til selve oppgaven.

Se nærmere informasjon om bruk av Safe Exam Browser ved NTNU.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for alle studenter og ansatte. 

Benyttes av alle enheter på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Safe Exam Browser hos Inspera


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
8076 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)