English version - SPSS

Programinformasjon #

SPSS Statistics er statistisk programvare som brukes til å løse en rekke forretnings- og forskningsproblemer. Den gir en rekke teknikker, inkludert ad hoc analyse, hypotesetesting og rapportering, noe som gjør det enklere å administrere data, velge og utføre analyser, og dele resultatene dine. Nye funksjoner inkluderer Bayesian statistikk, publiseringsklare diagrammer og forbedret tredjeparts programvareintegrasjon.

Lisensinformasjon #

Sitelisens: Tilgjengelig for Microsoft Windows, MacOS X og Linux.

Benyttes av flere fakultet på NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon  #

Produsent: Se mer om SPSS ho IBM


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

1 Vedlegg
101908 Visninger
Gjennomsnitt (7 Stemmer)