English version - SAP2000

Programinformasjon #

SAP2000 er programvare for analyse og utforming av alle typer strukturelle systemer. Grunnleggende og avanserte systemer, fra 2D til 3D, fra enkel geometri til kompleks, kan modelleres, analyseres, utformes og optimaliseres ved hjelp av et praktisk og intuitivt objektbasert modelleringsmiljø som forenkler og effektiviserer prosessprosessen.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Tilgjengelig via lisenstjener. 

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk)

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om SAP2000 hos Computers and Structures, Inc.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
3702 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)