Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge

(Videresendt fra Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge)

Logo NTNU og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen bistår forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU), St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge regionale helseforetak.

Søknadshjelpen tilbyr: #

 • hjelp til å finne, søke og administrere eksternfinansiering
 • råd om økonomi og budsjettering
 • råd om hvordan få godkjent kliniske prosjekter
 • koordinering av større søknadsløp

Kontakt Søknadshjelpen #

Hovedkontakt for Søknadshjelpen er Janne Østvang

Rådgivere #

Janne Østvang

Janne Østvang - koordinator for Søknadshjelpen:

 • nasjonale søknader
 • infrastruktur
 • National Institutes of Health

Emma Walton

Emma Walton - EU-rådgiver

Sigrunn K. Sæther

Sigrunn K. Sæther (sigrun.kristine.sether@stolav.no / 920 47 825):

 • Kliniske studier
 • NORCRIN

Karin Tømmerås

Karin Tømmerås - Innovasjonsrådgiver

Boukje Ehlen

Boukje Ehlen - EU-rådgiver

Valentina Iversen

Valentina Iversen:

 • Kliniske studier
 • ECRIN

Rådgivere med spisskompetanse på økonomi #

Mikael Saasen

Mikael Saasen:

 • EU-søknader
 • Nasjonale søknader

Sissel Hovland Nordaune

Sissel Hovland Nordaune:

 • Nasjonale søknader
 • EU-søknader

Øyvind Lundenes

Øyvind Lundenes:

 • EU-søknader

Eva Kristin Breiland

Eva Kristin Breiland:

 • Nasjonale søknader

Finansieringskilder #

Norsk finansiering #

Norske bidragsytere innen forskning og særskilte satsninger

EU-finansiering #

Utlysninger rettet mot medisinsk forskning, informasjon om rutiner ved innsending av søknader, og når kontakte EU-rådgiver:

Andre midler knyttet til EU:

Amerikansk finansiering #

Utlysninger fra amerikanske og canadiske finansieringskilder

Finansiering fra øvrige land #

Potensielle finansieringskilder i andre land.

Hva må til for å sette i gang kliniske studier? #

Helseforskningsportalen gir en oversikt over forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

17 Vedlegg
3718 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)