Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge

(Videresendt fra Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge)

Logo NTNU og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen bistår forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU), St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge regionale helseforetak.

Se også: Finansieringskilder for helseforskning

Søknadshjelpen tilbyr #

 • hjelp til å finne, søke og administrere eksternfinansiering
 • råd om økonomi og budsjettering
 • råd om hvordan få godkjent kliniske prosjekter
 • koordinering av større søknadsløp

Kontakt Søknadshjelpen #

Hovedkontakt for Søknadshjelpen er Yngve Sommervoll

Rådgivere #

Yngve Sommervoll

Yngve Sommervoll - koordinator for Søknadshjelpen

Janne Østvang

Janne Østvang - koordinator for Søknadshjelpen (I PERMISJON):

 • nasjonale søknader
 • infrastruktur
 • National Institutes of Health

Emma Walton

Emma Walton - EU-rådgiver

Sigrunn K. Sæther

Sigrunn K. Sæther (Tlf. 920 47 825):

 • Kliniske studier
 • NORCRIN

Karin Tømmerås

Karin Tømmerås - Innovasjonsrådgiver

Boukje Ehlen

Boukje Ehlen - EU-rådgiver

Valentina Iversen

Valentina Iversen:

 • Kliniske studier
 • ECRIN

Rådgivere med spisskompetanse på økonomi #

Sissel Hovland Nordaune

Sissel Hovland Nordaune:

 • Nasjonale søknader
 • EU-søknader

Morten Westby

 • Nasjonale søknader
 • EU-søknader

Hva må til for å sette i gang kliniske studier? #

Temasiden Veiledning til helseforskning gir en oversikt over forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

19 Vedlegg
9927 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)