Søknadshjelp for forskere ved MH og Helse Midt-Norge

(Videresendt fra Søknadshjelp for forskere ved Det medisinske fakultet og Helse Midt-Norge)

Logo NTNU og Helse Midt-Norge

Søknadshjelpen bistår forskere ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (NTNU), St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge regionale helseforetak.

Se også: 

Søknadshjelpen tilbyr

  • hjelp til å finne, søke og administrere eksternfinansiering
  • råd om økonomi og budsjettering
  • råd om hvordan få godkjent kliniske prosjekter
  • koordinering av større søknadsløp

Kontakt Søknadshjelpen

E-post: soknadshjelpen@mh.ntnu.no

Emma Walton

Emma Walton (i permisjon)
EU-rådgiver

Sigrunn K. Sæther

Sigrunn K. Sæther (Tlf. 920 47 825)
Kliniske studier
NORCRIN

Signe Valsø

Signe Valsø
Innovasjonsrådgiver

Anja Bye

Anja Bye 
Rådgiver

Rådgivere med spisskompetanse på økonomi

Sissel Hovland Nordaune

Sissel Hovland Nordaune
Epost:
sissel.hovland.nordaune@stolav.no
Nasjonale søknader
EU-søknader

Fredrik Kristiansen

Fredrik Kristiansen 
Nasjonale søknader
EU-søknader


Hva må til for å sette i gang kliniske studier?

Temasiden Veiledning til helseforskning gir en oversikt over forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at medisinsk og helsefaglig forskning ved NTNU gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.

22 Vedlegg
30873 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)