Søknadsfrister for utenlandsstudier

Frister for å søke om utvekslings- og praksisopphold i utlandet. 

Temasiden om utenlandsstudier


Hovedsøknadsfristen for utveksling er 1. februar (høst/vår) og 15. september (vår).
Andre frister og viktige unntak finnes under. 

Legge inn søknad for høst 2020 / vår 2021 #

Søke om utveksling for høst 2020 / vår 2021? Du kan legge inn søknad i Søknadsweb fra 15. november.

Hovedsøknadsfrister #

15. september #

Søknadsfrist for vårsemesteret for #

  • utveksling til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • stipend fra NTNU
  • praksis som hele eller deler av utvekslingen 

1. februar #

Søknadsfrist for høst- og vårsemesteret for #

  • utveksling til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • stipend fra NTNU
  • praksis som hele eller deler av utvekslingen

Viktige unntak fra hovedsøknadsfristene #

Søknadsfristene varier for Asia, Canada og USA #

1. september #

  • Japan
  • Singapore

Hvis du vil reise på utveksling til Japan eller Singapore i vårsemesteret må du ta kontakt med veilederen for det respektive utvekslingslandet før 1. september. 

20. januar #


Søknadsskjema #

Kontakt #

Internasjonal seksjon

0 Vedlegg
52386 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)