Søknadsfrister for utenlandsstudier

Frister for å søke om utvekslings- og praksisopphold i utlandet. 

Temasiden om utenlandsstudier


Hovedsøknadsfristen for utveksling er 1. mars (høst/vår) og 15. september (vår).
Andre frister og viktige unntak finnes under. 

Hovedsøknadsfrister #

15. september #

Søknadsfrist for vårsemesteret for #

  • utveksling til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • stipend fra NTNU
  • praksis som hele eller deler av utvekslingen - se egne søknadssider

1. mars #

Søknadsfrist for høst- og vårsemesteret for #

  • utveksling til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • stipend fra NTNU

Viktige unntak fra hovedsøknadsfristene #

Søknadsfristene varier for Asia, Canada og USA #

1. februar #

Søknadsfrist for høstsemesteret for #

  • praksis som hele eller deler av utvekslingen for helse- og sosialstudenter

1. september #

  • Japan
  • Singapore

Hvis du vil reise på utveksling til Japan eller Singapore i vårsemesteret 2018 må du ta kontakt med veilederen for det respektive utvekslingslandet før 1. september, . 

1. desember #

  • University of North Dakota  - Frist for medisinstudenter
  • University of Louisville - Frist for medisinstudenter

20. januar #


Søknadsskjema #

Kontakt #

Internasjonal seksjon

0 Vedlegg
35127 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)