Søknadsfrister for utenlandsstudier

Frister for å søke om utvekslings- og praksisopphold i utlandet. 

This page in English

Temasiden om utenlandsstudier


Hovedsøknadsfrister #

15. September #

  • Utveksling på vårsemester til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • Søknad på stipend fra NTNU for perioden
  • Praksisplass som hele eller deler av utvekslingen 

1. Februar #

  • Utveksling på høstsemester/helårig til de fleste læresteder, inkludert feltarbeid
  • Søknad på stipend fra NTNU for perioden 
  • Praksisplass som hele eller deler av utvekslingen

Viktige unntak fra hovedsøknadsfristene #

Canada og USA #

Her varierer søknadsfristene. Se denne tabellen for oversikt. 

Japan, Singapore og Sør-Korea #

Vårsemester #

  • Fristen for å søke utveksling til Japan og Singapore for vårsemesteret er hovedsaklig 1. September.

Høstsemester/Helårig #

  • Fristen for å søke helårig utveksling eller utveksling på høstsemesteret i Japan, Singapore og Sør-Korea er hovedsaklig 20. Januar

Søknadsskjema #

Kontakt #

Internasjonal seksjon

0 Vedlegg
71448 Visninger