Søknad om utveksling i utlandet

Denne siden inneholder informasjon om hvordan du går fram for å søke om utvekslingsopphold eller utenlandspraksis, samt feltarbeid, stipend som NTNU administrerer og forhåndsgodkjenning.

In English: Application for exchange stay abroad

Temaside om utenlandsstudier.


Slik søker du  #

 1. Forhåndsgodkjenning: Første steg er å fylle ut skjema om forhåndsgodkjenning av emner. Når forhåndsgodkjenning er lagt inn, gå direkte til neste steg og søk utveksling i søknadsweb. Ikke vent på svar på forhåndsgodkjenningen, da det kan ta noe tid å få svar på denne.
  1. Se råd for hvordan du best fyller ut skjemaet.
 2. Søk utveksling i Søknadsweb: Vær oppmerksom på punktene under:  
  1. Søke om utveksling?
   • For utreise høst eller vår med søknadsfrist 1. feburar kan du legge inn søknad fra 15. november.
   • For utreise om våren med søknadsfrist 15. september kan du kan legge inn søknad fra 15. juni.
  2. Du kan sette opp inntil tre lærested/praksissted  i prioritert rekkefølge: Det er hovedsak 1. valget som vil bli fulgt opp, mens 2. og 3. valget kan bli vurdert hvis 1. valget ikke er aktuelt. Merk: Dersom det er færre plasser enn søkere til et studiested, er det karaktersnitt fra NTNU (alle beståtte emner) som avgjør hvem som får plassen(e).
  3. Valg av lærested/praksissted utenfor avtale: Velg «Individavtale» i nedtrekksmenyen. I tillegg må du oppgi navnet på lærested/praksissted i merknadsfeltet.
  4. Utveksling ved to lærested/praksissted: Ønsker du å søke til to ulike lærested/praksissted i hvert sitt semester, må du legge inn to søknader i Søknadsweb.
  5. Opplasting av dokument: Last opp skjemaet om forhåndsgodkjenning av emner. I tillegg må du laste opp emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister dersom fakultetet/instituttet trenger dette.
  6. Egne prosedyrer på fakultets, institutt- og programnivå:
   1. Det humanistiske fakultet (HF): Du må, i tillegg til å laste opp, sende forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@hf.ntnu.no  
   2. Fakultet for arkitektur og design (AD): Du må, i tillegg til å laste opp, sende skjema for forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@ad.ntnu.no
   3. Fakultet for ingeniørvitenskap (IV): Se ekstra prosedyrer for IV-studenter
   4. Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU): Du må, i tillegg til å laste opp, sende skjema for forhåndsgodkjenning av emner på epost til postmottak@su.ntnu.no
   5. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE): Se ekstra prosedyrer for IE-studenter
   6. Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH): Se ekstra retningslinjer for MH studenter
   7. Helse- og sosialfagstudenter som skal ta praksis i utlandet: Det er kun mulig å søke til lære- og praksissteder studieprogrammet ditt har inngått en avtale med, og du må sørge for å laste opp skjema for forhåndsgodkjenning for utvekslingen.

Etter at du har søkt i Søknadsweb #

 1. Du vil få en epost som bekrefter at vi har mottatt søknaden din 1 til 7 dager etter at søknadsfristen gikk ut. Merk at det kan ta noe lenger tid å få svar om du har søkt utenom hovedfristene.
 2. Har du søkt om å reise til et avtalelærested, vil du få en epost fra Internasjonal seksjon rundt 4 til 8 uker etter at søknadsfristen gikk ut med informasjon om hva du må gjøre i forhold til det utenlandske lærestedet. Merk at det i noen tilfeller kan ta lenger tid før du får epost, men din utvekslingsveileder vil passe på at du får svar tidsnok til at du rekker vertsuniversitetets interne frist.
 3. Har du søkt å reise til et lærested/praksissted hvor NTNU ikke har avtale, er du selv ansvarlig for å søke direkte til det universitetet du vil dra til. Her må du følge vertsuniversitetets krav til dokumentasjon og frister. Internasjonal seksjon har ikke anledning til å følge opp den enkeltes søknadsprosess.
 4. Last opp opptaksbekreftelse eller eventuell annen dokumentasjon på opptak fra det utenlandske lærestedet i Søknadsweb så snart du har det. I de fleste tilfeller vil bekreftelse på opptak fra det utenlandske lærestedet bli sendt direkte til deg. Hvis opptaksbekreftelsen blir sendt til din internasjonale koordinator, vil du få beskjed om dette. 
 5. Du vil få en epost om du får et av stipendene NTNU administrerer en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen i Søknadsweb. Får du tilbud om stipend, må du takke ja eller nei til dette i Søknadsweb innen en gitt frist. 
 6. Du må vente før du kan søke Lånekassen. Internasjonal seksjon vil gi beskjed når informasjonen om utvekslingsoppholdet er oversendt Lånekassen og du kan søke.
 7. Endre eller trekke søknad? Dersom du ønsker å endre eller trekke søknaden din kan du selv gjøre dette  i Søknadsweb fram til søknadsfristen. Hvis søknadsfristen har passert, må du ta kontakt med din utvekslingsveileder. Du bør også orientere din koordinator ved studieprogram, institutt eller fakultet.

Husk også å undersøke om du trenger visum, vaksiner og forsikring


Kontakt #

Ta kontakt med en utenlandsveileder ved behov

2 Vedlegg
217197 Visninger