Tilbake

Søknad om praksisutveksling

Slik søker du #

Under finner du informasjon om hvordan du går fram for å søke om praksisutveksling i utlandet.

 1. Fyll ut tilleggsskjemaet  for praksisutveksling: Før du oppretter en søknad i Søknadsweb, bør du fylle ut tilleggsskjemaet for praksisutveksling som skal legges ved søknaden din. Dette er nødvendig for at ditt fakultet skal kunne gi deg forhåndsgodkjenning.
  1. I tilleggsskjemaet legger du inn informasjon om emnene og/eller praksisen du planlegger å ta i utlandet. Kort beskriv arbeidsoppgaver du skal ha og deres relevans for ditt studieprogram. Skal du ta emner i kombinasjon med praksis, må du også liste disse.
 2. Logg inn i Søknadsweb og opprett en søknad om utveksling
  1. Du kan sette opp inntil tre læresteder/praksissteder i prioritert rekkefølge: Det er hovedsak 1. valget som vil bli fulgt opp, mens 2. og 3. valget kan bli vurdert hvis 1. valget ikke er aktuelt. 
  2. Valg av lære- og praksissted innenfor avtale: Skriv inn deler av navnet på lærestedet/praksisstedet i nedtrekksmenyen for å lettere finne fram til den aktuelle avtalen. Merk at for helse- og sosialfagstudenter er det kun mulig å søke i til lære- og praksissteder studieprogrammet har inngått en avtale med. 
  3. Valg av lære- og praksissted utenfor avtale: Velg «Individavtale» i nedtrekksmenyen. I tillegg må du oppgi navnet på lærestedet/praksisstedet i merknadsfeltet. Merk at for helse- og sosialfagstudenter er det kun mulig å søke i til lære- og praksissteder studieprogrammet har inngått en avtale med. 
  4. Opplasting av dokument: 
   1. Last opp tilleggsskjemaet som viser ditt planlagte emnevalg og/eller praksisstudier. Merk at dersom du skal ta emner i tillegg til praksis, kan eventuelle emnebeskrivelser og pensumlister ofte være nødvendige vedlegg for at du skal få forhåndsgodkjenning.  Fakultetet/instituttet vil så vurdere dette og du vil motta svar på forhåndsgodkjenning direkte fra dem. 
   2. Helse- og sosialfagstudenter må du i tillegg laste opp: karakterutskrift, CV, motivasjonsbrev, praksisstudieevalueringer (hvis utdanningen krever det) og dokumentasjon på engelskkunnskaper ved utveksling til et ikke-nordisk land (vitnemål fra videregående skole eller annen dokumentasjon).

Søk til lærestedet/praksisstedet #

 1. Innenfor avtale: Du vil bli kontaktet av Internasjonal seksjon etter at søknadsfristen er passert med informasjon om den videre søknadsprosedyren overfor det utenlandske lærestedet/praksisstedet om søknadsskjema, frister, vedlegg, etc. I noen tilfeller vil du også bli kontaktet av fakultetet/studieprogrammet ditt, og eventuelt kalles inn til intervju, før det kan fattes vedtak angående praksisstudiene. Dette vil gjelde avtale om veiledning og innhold, samt fordeling av praksisplasser.
 2. Utenfor avtale: Hvis du søker til et lærestedet/praksisstedet hvor NTNU ikke har avtale må du, i tillegg til å søke gjennom Søknadsweb, søke direkte til lærestedet/praksisstedet. Her må du følge vertsuniversitetet/vertsinstitusjonen krav til dokumentasjon og frister. Internasjonal seksjon har ikke anledning til å følge opp den enkeltes søknadsprosess og vil ikke være involvert i dialogen med praksisstedet. 

Endre eller trekke søknad?  #

Dersom du ønsker å endre eller trekke søknaden din kan du selv gjøre dette  i Søknadsweb fram til søknadsfristen. Hvis søknadsfristen har passert, må du ta kontakt med din utvekslingsveileder. Du bør også orientere din koordinator ved studieprogram, institutt eller fakultet

Søknadsfrister  #

15.september og 1. februar

Tilrettelegging  #

Trenger du tilrettelegging av studiene? Studiesituasjonen kan tilrettelegges også for norske studenter i utlandet

Kontakt #

Internasjonal seksjon

1 Vedlegg
7559 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)