Søke om unntak fra tilsettingsstopp

Søknadsskjema og kriterier for å søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen for teknisk/administrative stillinger ved NTNU.

Egen side om Omstillingshåndboken

Fra 1.1.2016 ble det innført «kunngjøringsstopp» for teknisk/administrative stillinger ved NTNU. Dette betyr at disse stillingene ikke kan lyses ut, med noen unntak. Kunngjøringsstoppen gjelder til og med 31.7.2017.

Søk om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstopp #

Merk at ledige stillinger ved NTNU må gjennom en ekstern avsjekk før du kan søke om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen. 

Før Utvalg for unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstopp (UKT) kan vurdere søknaden din, skal HR-medarbeidere sjekke om det allerede finnes ansatte på NTNU som kan omdisponeres midlertidig til stillingen. Resultatet av avsjekken skal skrives inn i et eget felt på søknaden om unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstopp.

Les følgende notater om kunngjøringsstoppen før du søker om unntak:

 Last ned søknadsskjema 

Skjemaet skal fylles ut elektronisk og sendes på epost til rekruttering@personal.ntnu.no.

Utvalg for kunngjørings- og tilsettingsstopp (UKT) #

Utvalget ledes av organisasjonsdirektør Ida Munkeby. 

Utvalget består i tillegg av:

 • Personal- og organisasjonsdirektør ved tidligere HiST, Kjell Hansen
 • Personalsjef Arne Kr. Hestnes
 • Fra forskerforbundet Kristin Dæhli
 • Fra NTL Sturla Søpstad

Møteplan  #

 • mandag 5. september
 • torsdag 15. september
 • mandag 26. september 
 • torsdag 13. oktober 
 • mandag 24. oktober 
 • mandag 7. november
 • mandag 21. november
 • torsdag 1. desember 
 • fredag 16. desember

Svar på søknader kan forventes senest dagen etter at et møte i UKT har vært avholdt (eventuelt mandag dersom et UKT-møte er satt opp en fredag).

Effekt av kunngjørings- og tilsettingsstoppen #

UKT ønsker å følge opp den totale og faktiske effekten av kunngjørings- og tilsettingsstoppen. Rapportskjema finner du her Rapportere effekt

Kilder #

Kontakt #

Spørsmål om søknaden for unntak fra kunngjørings- og tilsettingsstoppen kan sendes på epost til rekruttering@personal.ntnu.no.

5 Vedlegg
3759 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)