Prosjektstøtte...

Søke NFR- og andre prosjekt - IE

Målgruppe

Målgruppe er prosjektledere og andre som skal bidra med prosjektbudsjettering for hele prosjektet eller for den delen av prosjektet som gjelder eget institutt.

Hensikt

Hensikten er å gi kunnskap og veiledning slik at prosjektledere kan

  • budsjettere prosjekt ved å bruke NTNUs budsjettmal
  • fylle inn NFRs søknadsskjema
  • sørge for kvalitetssikring og godkjenninger før søknaden sendes.

Søknadsprosessen

Les mer om prosessen med å planlegge og søke midler til forskningsprosjekt

Undersider

4 Vedlegg
3537 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)