Finansiering av...

Utvekslingsstipend administrert av NTNU

(Videresendt fra Søk stipend via Internasjonal seksjon)

Mange som reiser på utveksling vil få ett av stipendene som NTNU administrer. Disse inkluderer blant annet NTNU-, Erasmus-, Nordplus- og sponsorstipend.

Se mer om finansiering av utveksling. Temasiden om utenlandsstudier.


Stipend administrert av NTNU #

Mange som reiser på utveksling får stipend gjennom NTNU. Stipendet kommer i tillegg til finansieringen fra Lånekassen. Du vil automatisk bli vurdert for stipendene som kan være aktuelle når du søker om å reise på utveksling. Du trenger ikke søke. Merk at du kun kan få ett av stipendene: 

 1. NTNU-stipend
 2. Erasmus
 3. Nordplus
 4. Industrisponsor: TOTAL-stipend

Felles krav for alle typer stipend #

 • Du må være tatt opp til et bachelor- eller masterprogram.
 • Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved en høyere utdanningsinstitusjon.
 • Utdanningen i utlandet må inngå som del av graden ved NTNU (du må søke om forhåndsgodkjenning fra fakultetet ditt).
 • Dersom fakultet/institutt rangerer kandidatene legges dette til grunn for stipendtildeling.
 • Studenter kan få stipend selv om NTNU ikke har utvekslingsavtale ved ønsket lærested.
 • Du kan kun tildeles ett stipend per opphold fra Internasjonal seksjon.
 • Studenter som tidligere har fått Erasmus, Nordplus eller sponsorstipend fra NTNU kan ikke få NTNU-stipend for et nytt opphold.
 • Studenter som tidligere har fått NTNU-stipend kan motta Erasmusstipend eller sponsorstipend ved et nytt opphold.

Utbetaling av stipend #

Du vil få en epost med informasjon om du har fått innvilget stipend en stund etter at du har lastet opp opptaksbekreftelsen fra det utenlandske lærestedet i Søknadsweb. Får du tilbud om stipend, må du takke ja eller nei innen en gitt frist. Under finner du informasjon om hvordan du går fram for å få utbetalt stipendet: 


1. NTNU-stipend #

Studenter som reiser på utveksling-, praksis- eller feltarbeidsopphold i utlandet kan få NTNU-stipend: 

 • 4 uker til 3 måneder: 4500 kr
 • 3 måneder til 1 semester: 5 000 kr
 • 2 semester: 9 000 kr

Dersom fakultetet ikke foretar en rangering av søkerne tildeles stipend på grunnlag av snittkarakter som er tilgjengelig i FS (Felles Studentdatasystem). Alle beståtte emner fra NTNU tas med i snittberegningen. Antall stipend til hvert land baserer seg på tilgjengelig midler, antall søkere til hvert land og karaktersnitt til søkerne. 

Tildelingsordningen er under evaluering. Nye stipendsatser vil gjelde fra 2020. Mer informasjon vil komme på denne siden. 

Se mer informasjon om utbetaling av NTNU-stipend 


2. Erasmus-stipend #

Erasmus-stipend ved utvekslingsopphold #

Studenter som drar til et lærested hvor NTNU har en Erasmus-avtale kan få Erasmus-stipend. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland, satsene er for studieåret 2018/2019:  

 • 460 euro per måned ved Erasmusopphold i Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
 • 410 euro per måned til andre europeiske land som er med i Erasmusprogrammet
 • 650 euro per måned for studenter som reiser ut gjennom Erasmus+ global mobilitet til et land utenfor EU
 • Studenter som reiser med barn får satser som ved praksisopphold
 • Se informasjon om utbetaling av Erasmus-stipend 

Erasmus-stipend ved praksisopphold #

Du kan også få praksisstipend gjennom Erasmus. Stipendet gis i tillegg til eventuell godtgjørelse du mottar fra bedriften du jobber i. Beløpet varierer avhengig av destinasjonsland:

 • 660 euro per måned ved praksisopphold i Danmark, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
 • 610 euro per måned ved praksisopphold i andre europeiske land som er med i Erasmus-programmet
 • Se informasjon om utbetaling av Erasmus-stipend 

Formelle forutsetninger for å få Erasmus-praksisstipend #

 • Studenter tilknyttet alle studienivå kan søke (bachelor, master, PhD) 
 • Oppholdet er godkjent som del av din grad ved NTNU i form av forhåndsgodkjenning, eller ved at fakultetet ditt bekrefter den faglige relevansen av det planlagte oppholdet i ditt vitnemålstillegg
 • Oppholdet må være mellom 2 og 12 måneder
 • Opphold kan også gjennomføres etter avsluttet grad (innen 12 måneder etter avsluttet grad)
 • Stipendet kan ikke tildeles i forbindelse med arbeid tilknyttet institusjoner som finansieres av EU eller som forvalter EU-programmer.

Forbehold om endringer #

Det tas forbehold om eventuelle endring av stipendsatsene under Erasmusprogrammet; det vil til enhver tid være EUs og SIUs gjeldende satser som er gyldige. 


3. Nordplus #

Studenter som drar til læresteder i Norden som enten er med i nettverkene NORDLYS eller NORDTEK kan få Nordplus-stipend. 

 • Per måned: Maksimum 200 euro
 • Reisestøtte: Maksimum 330 euro

Se mer informasjon om utbetaling av Nordplus-stipend


4. Sponsorstipend: TOTAL E&P Norge AS #

TOTAL tilbyr stipend til studenter som utveksler til Frankrike eller Belgia. Satsene er de samme som ved NTNU-stipend: 

 • 4 uker til 3 måneder: 4500 kr
 • 1 semester: 5 000 kr 
 • 2 semester: 9 000 kr

Hvem kan få TOTAL-stipend:

 • Studentutveksling til Frankrike og Belgia (del av grad på bachelor, master og PhD-nivå)
 • Athens kurs ved Paris Tech, UC Louvain og KU Leuven
 • Praksisopphold i Frankrike og Belgia (del av grad)
 • Støtte til hovedekskursjon; 4 og 5 års studenter innen petroleumsteknologi/geofag vil kunne omfattes av stipendet dersom hovedfagsekskursjon er relevant for TOTAL og finner sted i Frankrike/Belgia
 • Det er også mulighet for NTNU-ansatte å få støtte gjennom TOTAL
 • Kontakt Anja Linge Valberg ved spørsmål om TOTAL-stipendet

Se mer informasjon om utbetaling av TOTAL-stipend


Kontakt #

Veiledere for utenlandsstudier

0 Vedlegg
56520 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)