Økonomisk støtte...

Søk støtte til vitenskapelig konferanse - IE

Søk om incentivmidler til å arrangere konferanse ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE).

Størrelsen på incentivmidlene

Beløpsstørrelsen på incentivmidlene avhenger av størrelsen på konferansen.

  • Mindre enn 75 deltakere: kr 25.000
  • 75 eller flere deltakere: kr 50.000

Den som er hovedansvarlig for konferansen ved NTNU disponerer midlene.

Søknadskriterier

Konferansen må ha:

  • hovedansvarlig ansatt ved IE-fakultetet.
  • 50% eller mer av deltakerne fra institusjoner (universitet, forskningsinstitutt) utenfor Norge.
  • konferansebidrag som er peer reviewed.
  • et åpent ”call-for-paper” som distribueres internasjonalt. 
  • proceedings som publiseres i CRISTIN-godkjent publiseringskanal.

Konferansen må også:

  • arrangeres innen to timer kjøring fra campus (Trondheim, Gjøvik eller Ålesund).
  • være i regi av en internasjonal faglig sammenslutning; inngå i en etablert konferanseserie med internasjonalt sammensatt organisasjons-/programkomité; eller være sponset økonomisk av offentlige/private kilder utenfor Norge i et omfang som minst tilsvarer fakultetets incentivmidler.

Dersom konferansen din ikke tilfredsstiller alle krav ovenfor kan den likevel vurderes til å motta støtte. For eksempel dersom konferansen er oppstarten av en konferanseserie.

Slik søker du

Først må konferansen din godkjennes av instituttleder og fakultetsdirektør. Dette sikrer at konferansen er i henhold til strategi, samt at faglig kvalitet er ivaretatt.

Incentivmidlene kan disponeres til dekning av underskudd på arrangementet ditt, men skal ikke gå inn i konferanseregnskapet på noen annen måte. Dette fordi pengene ikke skal bidra til et overskudd som senere deles mellom aktørene som på annen måte bidrar til arrangementet ditt. Det som blir igjen når et eventuelt underskudd er dekket skal stilles til disposisjon for de lokale arrangørene og brukes til annen faglig og vitenskapelig virksomhet.

Fyll ut skjemaet under for å søke om støtte.

Søk incentivmidler til vitenskapelig konferanse

Saksbehandler på fakultetet vurderer fortløpende om kriteriene for incentivmidler er oppfylt. Det forutsettes også at konferanseregnskapet sendes fakultetet i ePhorte senest 3 måneder etter avsluttet konferanse.

Om utbetalingsprosessen

Utbetaling av incentivmidler for innvilget søknad skjer direkte til prosjektet/konferansen etter at prosjektet er registrert i økonomisystemet.

Kontakt

For spørsmål om utbetalinger, henvend deg til:

Anders Kongsli Kvernberg
0 Vedlegg
3281 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)