Tilbake

Søk opptak ved Universitetssenteret på Svalbard

Målgruppe: Studenter Tema: Studier
Tagger: svalbard unis

Søknadsfrister, søknadsprosedyrer og faglig tilbud ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) for deg som vil ta enkeltemner på Svalbard som en del av bachelor, master- eller doktorgraden din.


Faglig tilbud ved UNIS #

NTNU samarbeider med med Universitetssenteret på Svalbard. Studiene ved UNIS skal være et supplement til undervisningen ved NTNU

Alle emnene ved UNIS er godkjent av universitetene på fastlandet.Universitetssenteret underviser i fagområdene:

  • arktisk biologi
  • arktisk geologi
  • arktisk geofysikk
  • arktisk teknologi.

Se oversikt over fagtilbudet på UNIS' nettsider (informasjonen er på engelsk).

Opptakskrav #

For å studere ved UNIS må du være tatt opp som student ved et universitet og ha forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Opptaksreglement for studier ved Svalbard.

Søk opptak ved UNIS #

Du søker om studieplass på UNIS' nettsider. Søknadsfristene er

  • 15. februar for sommeremner
  • 15. april for høstsemesteret
  • 15. oktober for vårsemesteret

Trenger du veiledning? #

Vurderer du å ta UNIS-fag som en del av utdanningen din? Da bør du kontakte en studieveileder ved NTNU på et tidlig tidspunkt for å få hjelp til å innpasse emnet i graden din.

Du kan også kontakte UNIS om du har spørsmål om studiene på Svalbard.

Kontakt #

Her kan du kontakte UNIS.

0 Vedlegg
6796 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)