Søk om uførepensjon

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Pensjon

Her får du informasjon om og veiledning til hvordan du søker om uførepensjon.

English version - Apply for disability pension

Temaside om pensjon | Sider merket med pensjon  

Les mer om avslutning av arbeidsforholdet

Om uførepensjon #

Du kan ha rett til uførepensjon dersom du må redusere stillingen din grunnet sykdom eller skade. Du må ikke være helt arbeidsufør for å innvilges uførepensjon. Du kan også ta ut delvis uførepensjon.

Pensjonen utbetales normalt etter 1 år med sykemelding.

Les mer om vilkårene for uførepensjon

Søk om uførepensjon #

Ta kontakt med nærmeste HR-medarbeider for hjelp og veiledning til å søke uførepensjon.

Beregning av uførepensjon #

Se også #

Spørsmål og svar om uførepensjon

Alt om uførepensjon (SPK)

Pensjonistforeningen NTNU

Statens pensjonskasse

Kontakt #

HR-medarbeider

Sist redigert 17.04.18

0 Vedlegg
9314 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)