Søk om tilrettelegging som toppidrettsstudent

Er du student og toppidrettsutøver? Da kan du ha behov for litt ekstra tilrettlegging i ditt studieforløp.

Temaside om veiledning | Sider merket med veiledning

Tilrettlegging som toppidrettsstudent #

Det kan være krevende å kombinere studier med toppidrett. NTNU har kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge for toppidrett med studier.

Utøvere som faller inn under Olympiatoppens definisjon av toppidrettsutøvere og morgendagens toppidrettsutøvere kan søke om toppidrettsstatus ved NTNU.

Vi gir  assistanse til utøvernes trenere og støtteapparat om hvordan tilrettelegge slik at toppidrettsutøvere kan kombinere studier og idrett ved NTNU. NTNU samarbeider med Olympiatoppen (OLT) og særforbundene i Norges idrettsforbund.

Som toppidrettsstudent ved NTNU gir vi deg som utøver mulighet til å tilrettelegge og tilpasse din utdanningsplan slik at studiene lettere lar seg kombinere med satsing på toppidrett.

Tilpasninger kan være

  • fleksibilitet i studieløpet
  • fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
  • forlengelse av studieløpet
  • tilrettelegging av midtsemesterprøver og eksamener

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme plikter og rettigheter som ordinære studenter.

Status som toppidrettsstudent? #

Dagens toppidrettsutøver: du som har trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte toppidretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt nivå. Toppidretten er for deg en hovedbeskjeftigelse.

Morgendagens toppidrettsutøver: du som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver kvalitetsutvikling gjennom langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre til internasjonalt toppidrettsnivå.

Krav til dokumentasjon #

Det stilles krav om dokumentasjon for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Du skal også gi en beskrivelse av dine kort- og langsiktige idrettslige mål, trenings- og konkurranseplaner.

Søknad om opptak #

1. Du søker om opptak til studier ved NTNU gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

2. Når du har fått bekreftet studieplass og har takket ja, tar du kontakt med toppidrettsveileder ved NTNU. For nye studenter er det obligatorisk å ha veiledningstime med rådgiver/toppidrettsveileder.

Kontakt #

Trondheim:
Toppidrettsveileder: Morten Carlson

Gjøvik:
Toppidrettsveileder: Andreas Hagen

Ålesund:
Toppidrettsveileder: Heidi Hansen Ulstein

0 Vedlegg
15808 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)