Tilbake

Søk om opptak til doktorgradstudiet

Informasjon om opptakskrav og søknadsskjema til opptak til doktorgradsprogram.

English version - Admission requirements for PhD programmes

Temaside om doktorgrad |  Sider merket med doktorgrad  

Søk opptak til doktorgradsprogram #

Søknadsskjemaet til doktorgradsprogrammene fylles ut i samråd med en veileder. Gjør deg kjent med regelverk og retningslinjer for opptak før du setter opp søknaden.

Sammen med veilederen din skal dere i en prosjektskisse redegjøre for tema, problemstillinger, valg av teori og metode og fremdrift.

Søknaden skal inneholde:

  • Dokumentasjon av utdanningen som ligger til grunn for opptaket
  • Foreløpig prosjektbeskrivelse med faglig redegjørelse for prosjektet og fremdriftsplan
  • Dokumentasjon av finansiering
  • Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
  • Eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
  • Plan for faglig formidling
  • Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter
  • Plan for opplæringsdelen
  • Forslag til hoved- og medveiledere samt angivelse av tilknytning til aktivt forskningsmiljø
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer, andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.). Slike tillatelser skal om mulig være innhentet og legges ved i søknaden.Punktene over er hentet fra NTNUs ph.d.-forskrift fastsatt av NTNUs styre 23.1.2012. Forskriften trer i kraft

Fakultetet kan kreve ytterligere dokumentasjon.

Søknadspunktene over er hentet fra ph.d.-forskriften, §5.2 (pdf)

Prosjektbeskrivelse #

Du og din veileder skal senere utarbeide en fullstendig prosjektbeskrivelse, dersom dette ikke er et krav under utfyllingen av søknaden. Dette kan variere fra fakultet til fakultet.

 Slik kan en prosjektbeskrivelse se  ut (IVTs mal):

Opptakskrav #

Se opptakskravene i forskriften(§5.1).

Forskriften i pdf-format.

Søk stipendiatstilling #

For å bli en doktorgradskandidat må du enten få en stipendiatstilling eller dokumentere at du har nok penger til å betale utdanningsløpet. Du kan søke på utlyste stillinger og oppsøke fagmiljøet for å komme i kontakt med en veileder. Se oversikt over alle doktorgradsprogrammene.

Det er ingen faste søknadsfrister. Se oversikt over ledige stillinger ved NTNU.

Se også #

Kronikken «Verdien av en doktorgrad». På trykk i Adresseavisen 29.04.2009.

Reglement for doktorgrad/ph.d.

Ph.d.-håndboka

Skjema #

Her er alle doktorgradsskjemaene som brukes av NTNU

7 Vedlegg
17052 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)