Søk om nærparkering på Gløshaugen

Kriterier og fremgangsmåte for å søke om en midlertidig nærparkeringsplass på Gløshaugen-platået av helse- eller sosiale årsaker.

English version: Application for on-site parking at Gløshaugen

Har du av helseårsaker eller sosiale grunner et midlertidig behov for å parkere nært arbeids- eller studiestedet ditt på Gløshaugen? Da kan du søke om en nærparkeringsplass Gløshaugen-platået i parkeringssonene A og B.  

Se kart over p-plasser på Gløshaugen i sone A og B (PDF)

Før du søker #

Kriterier for nærparkering #

 • Kan innvilges av helse- eller sosiale årsaker
 • Søknader basert på helseårsaker vil bli prioritert
 • P-plasser innvilges for maksimalt 1 år av gangen
 • Ordningen gjelder for NTNUs ansatte og studenter
 • I særlige tilfeller kan også leietakeres ansatte på NTNU også vurderes for nærparkering.
 • NTNU-takst (3kr/time) gjelder også på nærparkeringsplassene

Søk p-plass av helseårsaker #

Du kan søke om nærparkering dersom du har en skade eller en plage som gjør det vanskelig for deg å bevege deg over lengre avstander. I slike tilfeller vurderer HMS-avdelingen søknaden.

 1. Registrere bilen din i NTNUs bilnummerdatabase
 2. Send en epost til Tina Hagen ved HMS-avdelingen med din kontaktinformasjon.
 3. Tina vil deretter ta direkte kontakt med deg.

Søk p-plass av sosiale årsaker #

Personalavdelingen behandler søknader om nærparkering av sosiale årsaker.

Merk at det vil dessverre være svært få som får innvilget nærparkering på bakgrunn av henting og bringing i barnehage alene. Det er svært mange ansatte med barn i barnehage/SFO, slik at dette alene ikke er noe som automatisk vil gi nærparkeringsplass.

Søknader om nærparkering av helsemessige hensyn (som behandles av HMS-avdelingen) vil bli prioritert foran søknad om nærparkering av sosiale årsaker. I de tilfellene det innvilges nærparkering på bakgrunn av sosiale årsaker, vil de som søker som pårørende prioriteres foran de som må hente barn i barnehage/SFO, osv. Nærparkering for henting/bringing i barnehage/SFO kan innvilges i tilfeller hvor flere faktorer utgjør en vesentlig utfordrende situasjon for den ansatte, for eksempel eneforsørgere og med flere barn som går i forskjellige barnehager/SFO.

 1. Registrere bilen din i NTNUs bilnummerdatabase
 2. Last ned søknadsskjema (docx)
 3. Fyll ut søknaden og send denne, sammen med nødvendig dokumentasjon, til sosialebehovparkering@personal.ntnu.no

Merk at søknader av helseårsaker prioriteres foran sosiale årsaker.

Rullerende parkeringstillatelser #

Tillatelsene rulleres og tildeles de med størst behov. Søkere kan derfor miste plassen sin i tilfeller der andre søkere har et større behov for nærparkering. I slike tilfeller er oppsigelsestiden på nærparkeringsplasser 3 måneder.

Ordningen om nærparkering vil jevnlig evalueres sammen med tillitsvalgte.

Kontakt #

Spørsmål om nærparkering rettes til: kontakt@campusservice.ntnu.no / tlf. 73 59 54 15

2 Vedlegg
11911 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)