Praksis i...

Særplass ved utplassering - MH

Regler for tildeling av særplass IIIB og tidlig valgnummer IIIC #

Retningslinjer for søknad om geografisk særplass #


Behandling av søknader om særplass IIIB #

Studenter med innvilget særplass blir plassert i valgoversikten før resten av kullet velger utplasseringssted.

• Søknadsfristen er 15. november for hele kullet.

Dette er uavhengig av om utplasseringen skal gjennomføres høstsemesteret eller vårsemesteret.

• Søknad om særplass sendes til studieseksjonen ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Nødvendig dokumentasjon som for eksempel legeattest eller fødselsattest må leveres sammen med søknaden. Søknadsskjema.

• Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging av praksis etter at søknadsfristen er løpt ut kan prodekan etter særlig søknad innvilge særplass.


Behandling av søknader om tidlig valgnummer IIIC #

Definisjon: Innvilget tilrettelegging innebærer at man får valgnummer før de øvrige studentene. Valgnummer er ikke knyttet til spesielle praksisplasser eller geografiske områder.

Allmennpraksisplassene i IIIC er tilknyttet MH ved skriftlige avtaler, og et bestemt valgnummer gir en bare rett til å velge blant de plassene som er tilgjengelige når det er ens tur til å velge, ikke til at det opprettes/skaffes andre plasser.

• Søknadsfristen er 1. mars for hele kullet (det må leveres egen søknad for IIIC, søknad levert sammen med særplassøknad IIIB vil ikke bli behandlet).

Prioriteringsrekkefølgen innbyrdes blant de som innvilges tidlig valgnummer avgjøres etter behovsvurdering av saksbehandler i studieseksjonen.

• Søknad om særplass sendes til studieseksjonen ved fakultet for medisin og helsevitenskap. Nødvendig dokumentasjon som for eksempel legeattest eller fødselsattest må leveres sammen med søknaden. Søknadsskjema.

• Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at en student får behov for tilrettelegging av praksis etter at søknadsfristen er løpt ut kan prodekan etter særlig søknad innvilge særplass.

0 Vedlegg
22596 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)