Lab

Rutiner og instrukser for bruk av laboratorier INH

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Laboratorier

Sikkerhet og rutiner for sorteringslaboratoriet.

English - Routines and instructions for the sorting lab

Ansatte, studenter og gjester som skal jobbe på sorteringslaboratoriet (rom B117/B114) må søke om arbeidsplass. Søknadsskjema finnes her (https://sorteringslab.vm.ntnu.no/portal/).

Kontaktpersoner for bruk av sorteringslab:

Kontaktperson Rom Bygg Tlf
Tuva Bongard  Munkebyrom A202, 2. etg.    Schønninghuset 73559215
Karstein Hårsaker rom B238, 2. etg.  Schønninghuset  73 59 22 82 / 93 42 08 50

 

Opplæring

Alle som skal arbeide i sorteringslaboratoriet skal bli gitt nødvendig informasjon om:

Arbeidsledere/veiledere/prosjektledere skal gi nødvendig informasjon før arbeidet starter.

Generelle regler du som bruker må forholde deg til

Verneutstyr og verneinnretninger skal brukes forskriftsmessig i henhold til det arbeid som skal utføres ved laboratoriet. Ved tvil tas kontakt med romansvarlig. Type påbudt verneutstyr skal synliggjøres med oppslag.

 • Opplæring skal være gitt før arbeidet starter opp

 • Reager alltid på alarmer

 • Rutiner for håndtering av søl skal være kjent (se stoffkartotek og/eller NTNUs Laboratorie- og verkstedshåndbok)

 • Tildelt plass skal holdes ren og ryddig

 • Man skal holde seg innenfor tildelt plass

 • Sorteringslab er ikke lager for innsamlet materiale. Materiale og utstyr skal lagres i tildelte skap/skuffer

 • Lagring av materiale ut over tildelt plass (skap og skuffer knyttet til arbeidsplass) må avklares med romansvarlig.

 • Brukte glass vaskes og settes på tilordnet plass etter bruk

 • Støvhette på mikroskop og luper skal være på så lenge disse ikke er i bruk

 • Brukere av sorteringslab skal rydde opp og ordne etter seg. Dette gjelder også bruk av fellesarealer i laben.

 • Renholdere fra drift har kun ansvar for gulvvask og tømming av normal søppel

 • Alle har ansvar for å melde fra om avvik, herunder også skader på utstyr og verktøy

 • Kjemikalier som er kjøpt inn og som skal oppbevares i kjemikalieskap på labben, skal meldes til romansvarlig

 • Ikke tillatt å spise og drikke på laboratoriet

3 Vedlegg
1075 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)