Rutinebeskrivelse for BOA-søknader - ØK

Rutinebeskrivelsen gjelder alle søknader som er finansiert enten som et bidrag eller som et oppdrag (Bidrags- og Oppdragsfinansisert Aktivitet - BOA).

English text below

Temaside for forskningsprosjekt  | 

BOA-rutine  #

Når du vil søke et BOA-prosjekt er det viktig å få den strategiske og faglige forankringen hos instituttleder så tidlig i prosessen som mulig. Dette gjøres ved å få sjekkliste A signert. Følg rutinen nedenfor;

 1. Fyll ut sjekkliste A (lenke nedenfor) så utfyllende som mulig.
 2. Innhent instituttledelsen sin signatur på sjekkliste A
 3. Send signert sjekkliste A til boa@ok.ntnu.no
 4. En prosjektøkonom vil da  kontakte deg om prosjektbudsjettet samt beregne NTNU sitt interne prosjektbudsjett som synliggjør evt egenfinansiering og konsekvenser for instituttets økonomi
 5. Prosjektøkonom veileder deg videre gjennom den administrative prosessen

BOA-routine  #

When you plan to apply for externally funded projects it is important to have strategic and thematic grounding at the department as early as possible. To achieve this, you need a signature on check list A. Please follow the steps below: 

 1. Fill out check list A (link below) 
 2. Ask the Department Management for signature on check list A
 3. Send the signed check list A to boa@ok.ntnu.no
 4. You will now be contacted by a financial officer about project budgets and calculating NTNU's internal budget which illustrates own funding (if any) and the consequenses for the economy at the department. 
 5. The financial officer will guide you through the further adminsitrative process.

Sjekkliste A - Check list A #

 • NTNU Handelshøyskolen norsk  | engelsk
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse norsk  |  engelsk
 • Institutt for samfunnsøkonomi engelsk
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift norsk 

Rutiner for søknader til NFR høst 2020 - Applications for RCN Autumn 2020 #

8 Vedlegg
2761 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)