Romreservering ved campus Øya

Rombestilling ved campus Øya gjøres i separate bestillingssystemer høsten 2017.

Retningslinjer for bestilling #

Før bestilling, forventes du å ha lest NTNUs retningslinjer for bruk av rom.

Bestiller er ansvarlig for at rommet benyttes i henhold til den tillatelsen som er gitt, og skal alltid være tilstede når rommet benyttes.

Bestilling av møterom – for ansatte #

Bestilling av møterom som tidligere har vært i TimeEdit  (tidl. HiST) gjøres via Outlook. Det samme gjelder også enkelte rom ved IPH (Klostergata), MTFS (Kavli) og ISM.

Se veiledning for møteromsbestilling i Outlook.

2017 #

Alle andre møterom bestilles fortsatt i Timepl@n for aktiviteter i 2017 (gjelder møterom både ved MH og St. Olav). Gå til Timepl@n for å se tilgjengelighet og bestille møterom for høsten 2017. Bestilling av møterom i Timepl@n kan kun gjøres av ansatte som har tilgang til dette.

For ansatte som ikke har tilgang til bestilling av møterom i Timepl@n, må booking-forespørsel sendes til romadm@medisin.ntnu.no. Forespørselen må inneholde:

  • Dato
  • Tidspunkt (fra - til)
  • Ansvarlig person for reservasjonen
  • Hva rommet skal brukes til (møte, fagdag, etc).

Oppgi gjerne hva slags møte dere skal ha i tilfelle noen kommer og lurer på hvor det skal være. Da blir det enklere å lete opp reservasjonen.

2018 #

Fra 1.1.2018 skal alle møterom reserveres via Outlook. Det åpnes for reservering i 2018 fra 16.10.2017.

Se veiledning for møteromsbestilling i Outlook.

Bestilling av undervisningsrom – for ansatte #

Undervisningsrom omfatter auditorier, seminarrom, grupperom, F-laber etc. Bestilling av undervisningsrom gjøres via TP: rombestilling f.o.m juli 2017.

Tilgang til bestilling #

Alle ansatte ved NTNU, samt enkelte funksjoner ved St. Olavs hospital (Kundesenteret og Undervisningsseksjonen), har tilgang til å bestille undervisningsrom i TP. Adgang til rombestilling for inneværende semester åpnes etter at timeplanen er publisert.

Merk: enkelte rom er ikke tilgjengelige for bestilling. Det gjelder simuleringslabene, samt seminarrommene ØHA2-1, ØHA2-2- og ØHA2-3 i Øya Helsehus. For bestilling av disse rommene må resepsjonen i Øya Helsehus kontaktes. 

Sjekke tilgjengelighet #

For å se om et rom er ledig/opptatt, gå til romtimeplan i TP.

Bestilling av grupperom – for studenter #

Studenter har tilgang til å bestille grupperom til kollokvier o.l. via TP: rombestilling.

Veiledning for bestilling, samt gjeldende retningslinjer finnes på siden "Reservere rom", under "Veiledning for romreservasjon".

0 Vedlegg
10195 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)