Romreservering ved campus Øya

Rombestilling ved campus Øya gjøres i separate bestillingssystemer fra høsten 2017.

Bestilling av møterom – for ansatte #

Møterom i Outlook (xHIST) #

Bestilling av møterom som tidligere har vært i TimeEdit (xHIST) gjøres via Outlook. Se veiledning for møteromsbestilling i Outlook.

Møterom i Timepl@n (xDMF og St. Olavs hospital) #

Det er foreløpig ingen endring i rutiner for bestilling av møterom som har ligget i Timepl@n (gjelder xDMF og møterom ved St. Olavs hospital). 

Gå til Timepl@n for å se tilgjengelighet og bestille møterom for høsten 2017. Bestilling av møterom i Timepl@n kan kun gjøres av ansatte som har tilgang til dette.

For ansatte som ikke har tilgang til bestilling av møterom i Timepl@n, må booking-forespørsel sendes til romadm@medisin.ntnu.no. Forespørselen må inneholde:

  • Dato
  • Tidspunkt (fra - til)
  • Ansvarlig person for reservasjonen
  • Hva rommet skal brukes til (møte, fagdag, etc).

Oppgi gjerne hva slags møte dere skal ha i tilfelle noen kommer og lurer på hvor det skal være. Da blir det enklere å lete opp reservasjonen.

Bestilling av undervisningsrom – for ansatte #

Undervisningsrom omfatter auditorier, seminarrom, grupperom, F-laber etc. Bestilling av undervisningsrom gjøres via TP: rombestilling f.o.m juli 2017.

Tilgang til bestilling #

Alle ansatte ved NTNU, samt enkelte funksjoner ved St. Olavs Hospital (foreløpig Kundesenteret og Undervisningsseksjonen), har tilgang til å bestille undervisningsrom i TP: rombestilling.

Merk: enkelte rom er ikke tilgjengelige for bestilling via TP: rombestilling. For bestilling av disse rommene må eier av rommet kontaktes. Se liste over hvilke rom dette gjelder (PDF).

Sjekke tilgjengelighet #

For å se om et rom er ledig/opptatt, gå til romtimeplan i TP.

Bestilling av grupperom – for studenter #

Studenter har tilgang til å bestille grupperom til kollokvier o.l. via TP: rombestilling. Reglement for bestilling gjelder som for NTNU for øvrig. 

1 Vedlegg
8133 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)