Digital...

Rom med teknologi for nettbasert undervisning

Flere rom er nå satt i stand for digital undervisning (sanntidsundervisning, opptak og/eller strømming av forelesning). I oversikter under finner du rommene og hvordan de er utstyrt.

Ved NTNU brukes to ulike teknologier for å muliggjøre undervisningsrom for nettbasert undervisning, Zoom Rooms og Panopto:

  • Er rommet merket med Zoom Rooms er dette rom som egner seg til direktesending av undervisning, enten med alle studentene digitalt til stede eller med en fordeling av digitale og fysiske studentgrupper. Undervise i rom med Zoom Rooms.
  • Er rommet merket med Panopto, er dette rom man kan gjøre opptak i og direktesende undervisningen fra. Det kan settes opp sånn at Panopto-opptakene legger seg automatisk i Blackboard når du er ferdig. Undervise i rom med Panopto.

Merk: Ved direktesending med Panopto vil det være omtrent 30 sekunders forsinkelse.

Spesifikt for NTNU i Gjøvik: Rommene på Gjøvik er installert med et eget system for opptak og streaming, Omnom. Opptakene i Omnom blir lastet opp til egen tjeneste for forelesning på nett

Hvordan får du tildelt rom #

Timeplanleggingen er nå i gang, og alle disse rommene er en del av dette arbeidet. Hvem som får tildelt slike rom er basert på innspill og ønsker timeplangruppen har fått fra fakultetene. Det vil bli en ny runde med instituttene og fagmiljøene når man har et utkast til timeplan. I dette utkastet vil det framgå om man har fått et rom som støtter det tekniske eller ikke.

NTNU i Gjøvik: timeplanlegging av Omnom-rommene blir håndtert lokalt. 

Brukerstøtte  #

Det jobbes nå med å klargjøre brukerstøtterutiner, og teknisk opplæring på rommene vil bli gitt. I løpet av sommeren blir det opprettet et telefonnummer for alle campuser slik at man vil kunne få hjelp ved akutte behov i Zoom Rooms.  

Følg med på innsida for oppdatert informasjon.  

Rom som er klargjort for nettbasert undervisning #

Ålesund #

Zoom Rooms

BrosundetTimeplan
F415Timeplan

Gjøvik #

Zoom Rooms

B110Timeplan
E208Timeplan
S310Timeplan

Omnom
Omnom-opptak bestilles og administeres på denne siden.

A146Timeplan
A153Timeplan
A154Timeplan
B210Timeplan
C007Timeplan
D101Timeplan
D201Timeplan
E211Timeplan
K102Timeplan
K105Timeplan
K113Timeplan
Lille EurekaTimeplan
Store EurekaTimeplan
Smaragd (S206)Timeplan

Gløshaugen #

Panopto

EL5TimeplanVirtuell omvisning
F1TimeplanVirtuell omvisning
G1TimeplanVirtuell omvisning
H3TimeplanVirtuell omvisning
KJL1TimeplanVirtuell omvisning
KJL5TimeplanVirtuell omvisning
R1TimeplanVirtuell omvisning
R2TimeplanVirtuell omvisning
R3TimeplanVirtuell omvisning
R9TimeplanVirtuell omvisning
S1TimeplanVirtuell omvisning
S6TimeplanVirtuell omvisning
S7TimeplanVirtuell omvisning

Zoom Rooms

S2TimeplanVirtuell omvisning
S3TimeplanVirtuell omvisning
S21TimeplanVirtuell omvisning

Øya #

Zoom Rooms

NSU2TimeplanVirtuell omvisning
KA11TimeplanVirtuell omvisning

Dragvoll #

Panopto

D10TimeplanVirtuell omvisning
D15TimeplanVirtuell omvisning

Utover høsten vil flere rom bli oppgradert. Vi oppdaterer denne listen etter hvert som rommene er ferdig.  

Pedagogiske og tekniske hensyn #

Man bør være obs på at varianten med både digital og fysisk tilstedeværelse har noen utfordringer, både teknisk og pedagogisk. 

Skal man kjøre sanntidsundervisning med en to-delt studentgruppe, vil det være krevende å legge til rette for blant annet studentaktivitet og samarbeid mellom de to gruppene. Det er også flere aktiviteter for underviser å følge med på, blant annet når det gjelder å ta imot spørsmål fra en gruppe og dele disse med den andre. Er det spørsmål fra studentene i auditoriet, vil underviser måtte gjenta disse i mikrofonen slik at studentene på nett også får det med seg. Vil studentene på nett stille spørsmål, må underviser følge med på om det er digitale hender i været, eller om noen gir tegn til å ville ta ordet. Skal man kjøre denne formen for hybrid-undervisning, vil det være lurt å ha med seg hjelpere i form av læringsassistenter eller samarbeide om undervisningen med en kollega.  

Se også temasida Planlegge undervisning høsten 2020 for å lære mer om alternative hybride undervisningsformer, med lavere kompleksitet og større likeverdighet for studentene.  

0 Vedlegg
2644 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)