Digital...

Rom med teknologi for nettbasert undervisning

Flere rom er nå satt i stand for digital undervisning (sanntidsundervisning, opptak og/eller strømming av forelesning). I oversikter under finner du rommene og hvordan de er utstyrt.

Liste over undervisningsrom tilrettelagt for nettbasert undervisning her.

Pedagogiske og tekniske hensyn #

Man bør være obs på at varianten med både digital og fysisk tilstedeværelse har noen utfordringer, både teknisk og pedagogisk. 

Skal man kjøre sanntidsundervisning med en to-delt studentgruppe, vil det være krevende å legge til rette for blant annet studentaktivitet og samarbeid mellom de to gruppene. Det er også flere aktiviteter for underviser å følge med på, blant annet når det gjelder å ta imot spørsmål fra en gruppe og dele disse med den andre. Er det spørsmål fra studentene i auditoriet, vil underviser måtte gjenta disse i mikrofonen slik at studentene på nett også får det med seg. Vil studentene på nett stille spørsmål, må underviser følge med på om det er digitale hender i været, eller om noen gir tegn til å ville ta ordet. Skal man kjøre denne formen for hybrid-undervisning, vil det være lurt å ha med seg hjelpere i form av læringsassistenter eller samarbeide om undervisningen med en kollega.  

Se også temasida Planlegge undervisning høsten 2020 for å lære mer om alternative hybride undervisningsformer, med lavere kompleksitet og større likeverdighet for studentene.  

0 Vedlegg
4075 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)