Søke NFR- og...

Roller og ansvar

Målgruppe: Medarbeidere Tema: Forskningsmidler

 

Administrativ enhet og - ansvarlig

For prosjekt med ekstern finansiering ≤ 10 millioner kroner er institutt administrativ enhet og instituttleder administrativ ansvarlig. Instituttleder underskriver da søknader og kontrakter. 

For prosjekt over 10 millioner kroner fyller fakultet og fakultetsdirektør tilsvarende roller.

Prosjekteier

Prosjekteier vil være administrativ ansvarlig.

Prosjektleder

Prosjektleder er økonomisk og faglig ansvarlig for prosjektet. Prosjektleder skal kontakte enhetens prosjektøkonom, avklare ressursbruk og egenfinansiering med enhetsleder, samt fylle ut sjekklista og sørge for godkjenninger.

Prosjektøkonom

Prosjektøkonomer bistår med å utarbeide og kvalitetssikre budsjett.
De holder seg oppdatert på lover, reglement og rutiner.

0 Vedlegg
1358 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)