Risikovurdering og HMS ved store arrangement

Skal du arrangere en større konferanse eller et annet stort arrangement er det viktig at du utfører en risikovurdering.

English version - Risk assessment and HSE at larger events

Risikoanalysen skal svare på tre fundamentale spørsmål #

  1. Hva kan gå galt?
  2. Hva kan gjøres for å hindre at det går galt?
  3. Hva gjør vi hvis det går galt likevel?

Risikoanalysen bør vurdere følgende elementer #

  • organiseringen av lokalet
  • plassering av installasjoner
  • brannsikkerhet
  • rømningsveier
  • vakthold
  • førstehjelpsutstyr

Det er svært viktig med klare retningslinjer og ansvarsforhold. Da vil dere unngå forvirring, diskusjoner og misforståelser i en eventuell kritisk situasjon.

Se også #

Risikovurdering

0 Vedlegg
9244 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)