Cristin -...

Riktig adresse for registrering i Cristin

Når du skal registrere dine publikasjoner i Cristin, er det viktig at du registrerer samme adresse som du oppgir i publikasjonen. Se de nasjonale retningslinjene

English version - Registering titles in Cristin with the correct address

Temaside om registrering av forskning i Cristin | Sider merket med Cristin  

Adressering i publikasjoner #

NB: Husk å bruke de nye navnene på fakulteter og institutter fra 2017.

Forfattere fra NTNU skal bruke både NTNU og Norwegian University of Science and Technology som adresse i vitenskapelige publikasjoner. Ansatte ved NTNU skal kreditere NTNU såfremt publikasjonen er et produkt av arbeid utført i stillingen ved NTNU.

Eksempel: #

Author information
Department of xxx, Faculty of xxx, NTNU – Norwegian University of Science and Technology, Trondheim (evt. Gjøvik eller Ålesund), Norway. kari.nordman@ntnu.no

Eventuelt på norsk:

Institutt/avdeling for xxx, Fakultet for xxx, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim (eller Ålesund/Gjøvik). 

Merk at vi bruker kort tankestrek mellom «NTNU» og det fulle navnet på universitetet. På PC får du kort tankestrek med tastaturkombinasjonen Ctrl + minustegnet øverst til høyre på tastaturet. På Mac bruker du tastaturkombinasjonen Alt + - (bindestrek). Om du ikke finner tankestreken på ditt tastatur, kan du kopiere den fra denne siden.

Bistilling ved annen institusjon #

Ansatte ved NTNU som har bistilling ved en annen institusjon, kan i tillegg til NTNU-adressen oppgi adressen til biarbeidsgiver når publikasjonen er knyttet til forskning gjort i bistillingen. 

Bistilling ved NTNU #

Ansatte i bistillinger ved NTNU skal  oppgi NTNU som adresse på publikasjoner som er knyttet til forskning gjort i bistillingen, eventuelt sammen med hovedarbeidsgivers adresse.

Eksternt lønnede forskere med tilknytning til NTNU #

Eksternt lønnede forskere bes om å inkludere NTNU som forfatteradresse i tråd med god skikk for kreditering av samarbeidspartnere.

Ph.d. kandidater #

Ph.d. kandidater ansatt ved NTNU skal følge hovedregelen og oppgi NTNU som adresse. Eksternt ansatte ph.d. kandidater skal oppgi NTNU og hovedarbeidsgivers adresse på publikasjoner.

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket.

0 Vedlegg
15121 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)