Tilbake

Rettigheter til video og musikk

Mange ønsker å lage en video til å profilere eller informere om et prosjekt eller en satsing. Her finner du viktige momenter rundt musikkbruk du må passe på.

Jus #

Uansett hvilken enhet eller prosjekt du representerer eller lager en video på vegne av, så er sluttbruker NTNU og NTNUs organisasjonsnummer. NTNU er i all hovedsak EN juridisk enhet (med noen få unntak), og du må derfor gjøre avtaler, bestillinger og stille krav på vegne av «hele» NTNU.

Dersom et institutt har et filmprosjekt, og legger filmen ut på  NTNUs nettside eller NTNUs YouTube-side, så er det NTNU som er sluttbruker og tredjeparts bruker. NTNU er da juridisk ansvarlig for de valgene du gjør underveis.

Lisens #

Det er viktig å velge en lisens som dekker de behovene NTNU har/den organisasjonen NTNU er. Ta gjerne kontakt med leverandøren for å forsikre deg om at prosjektet og NTNU er dekket av lisensvilkårene. Lisensvilkårene kan variere fra leverandør til leverandør. Noen leverandører anser videoer for å være omfattet av en akademisk lisens, mens andre krever en kommersiell lisens for at NTNU skal kunne bruke musikken på internett.

Husk også at flere leverandører ser hen til NTNUs totalbudsjett på nærmere 6 milliarder ved fastsetting av NTNUs omsetning. Da holder det ikke at det for eksempel kjøpes en lisens for bedrifter med omsetning på 500 millioner kroner, samme hvor lite prosjektet ditt er, og om budsjettet/omsetningen til instituttet er under denne summen.

Vær nøye #

YouTube og andre videonettsteder har programvare som sporer musikk. Konsekvensen av feil musikkvalg i NTNUs videoer kan føre til store søksmål mot universitetet.

Se også andres nett-tv på ditt nettsted


 Musikk #

  • Bruk musikk som NTNU har tillatelse til å bruke. Se informasjon over mulige valg.
  • Sikre at NTNU har full bruksrett på musikken til evig tid
  • Fyll ut en grundig kontrakt med din leverandør, og forsikre deg om at de gjør de riktige valgene med musikkbruk ift NTNU som sluttbruker og NTNUs juridiske posisjon og størrelse.

NTNUs standardkontrakter for innkjøp


NTNU-melodi #

"NTNU melodi" er utviklet for NTNU som vi eier rettighetene til. Denne kan du fritt bruke, men muskken skal krediteres med: Musikk av NTNU/Sander Stedenfeldt Olsen

"NTNU-melodi" med tema:


Publisering på YouTube #

NTNU har to hovedkanaler på YouTube #

  1. NTNU Open Video som er undervisningsfilmer. Drives av Multimediesenteret (MMS). Kontakt MMS for utlegging her.
  2. NTNU - Trondheim som er profileringsfilmer og “alt annet”.

Tips for publisering  #

  • Bruk “NTNU” i tittelen.
  • Tagg filmen med relevante og gode tagger slik at den blir lett å finne (NTNU, Trondheim, Gjøvik, Ålesund, studier, studenter etc)
  • Legg inn en kort beskrivelse av filmen.
  • Legg inn informasjon om musikken som er brukt i filmen (krediter).
  • Velg et godt bilde til å illustere videoen (YouTube gir deg tre valg). 

Gratis musikk på YouTube og Facebook #

Det som ligger i databasen «Free music» på Youtubes videomanager er gratis å bruke så lenge det brukes til en film på Youtube. Du kan bruke det i hvilken som helst sammenheng så lenge du krediterer.  Les mer om regelverket

Facebook lanserer musikkbank til videoer. Facebook Sound Collection er gratis å bruke, og skal hjelpe alle som publiserer videoer på Facebook til å finne rettighetsfri musikk og lydeffekter.

7 Vedlegg
13445 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)