Renhold ved koronasmitte

Godkjent av: Sentral beredskapsledelse
Dato: 22.04.2020
Erstatter: Ny
Retningslinjen gjelder for ansatte og studenter

English version: Cleaning procedures after Covid-19 infection is confirmed in people who have visited NTNU’s premise

Renhold ved påvist Koronasmitte hos personer som har oppholdt seg i NTNUs arealer #

16.07.2020: Retningslinjen er under revisjon.

Formålet med retningslinjen er å minimere risiko for at det skjer smittespredning dersom koronasmittede har hatt opphold i NTNUs arealer.

NTNUs retningslinje for fysisk oppmøte på campus og retningslinje for nødvendig arbeid i laboratorier og verksteder ligger til grunn for denne retningslinjen.

Se tiltak ved sterk mistanke om, eller ved påvist Covid-19 hos student/ansatt.

 • Areal der personer som har fått påvist Koronasmitte har hatt opphold i mer enn 15 minutter sammenhengende (FHI - Definisjoner av tilfelle og nærkontakt), skal stenges av umiddelbart.
 • Leder skal varsle Campusservice via e-vaktmester
 • Campusservice sørger for merking av arealer som skal stenges av.

Som hovedregel skal arealer som ikke har virksomhetskritisk aktivitet holdes stengt inntil arealene kan anses som smittefrie, minimum 7 dager. Se The Effects of Temperature and Relative Humidity on the Viability of the SARS Coronavirus


//Arealer med virksomhetskritiske funksjoner// #

I arealer med virksomhetskritiske funksjoner kan smitterenhold gjennomføres for å unngå nedstenging, dersom denne aktiviteten ikke kan flyttes til andre arealer. Hva som er virksomhetskritisk aktivitet fremkommer av enhetenes risikovurderinger.

Ved påvist Koronasmitte skal leder bestille smitterenhold via e-vaktmester

Campusservice begrenser smitterenhold til berøringsflater (dørhåndtak, lysbrytere, kortlesere, pulter og bord), og skal ikke flytte på laboratorieutstyr for utføring av smitterenhold (se retningslinje for renhold av laboratorier og verksteder).

Leder må sørge for smitterenhold av laboratoriebenker, laboratorievasker og –utstyr. Brukere utfører smitterenhold før Campusservice utfører smitterenhold. Leder har ansvar for å organisere dette arbeidet og har dialog med Campusservice.

Påkrevd verneutstyr ved smitterenhold ved påvist Koronasmitte #

 • Kirurgisk munnbind
 • Hansker med lang mansjett (nitril eller lateks)
 • Smittefrakk eller engangs stellefrakk med plastforkle utenpå. Engangskjeledresser kan også benyttes
 • Vernebriller

Både brukermiljøet og Campusservice skal bruke påkrevd verneutstyr ved smitterenhold. Campusservice kan bistå brukermiljø med påkrevd verneutstyr.

Utførelse av smitterenhold #

 • hent verneutstyr og desinfeksjonsmiddel på lager for dette
 • ta på verneutstyr
 • unngå å røre ved ansikt og øyne
 • fjern synlig smuss med engangsklut eller tørkepapir
 • påfør desinfeksjonsmiddel med klut på berøringsflater (ikke bruk pumpekanne eller sprayflaske, følg bruksanvisning)
 • kast avfall i egen pose
 • ta av verneutstyr ved utgangen av arealet
 • kast engangs verneutstyr i posen og knyt igjen
 • kast posen i restavfall
 • vask alltid hendene etter bruk av hansker

Endringslogg #

Endret 10.07.20

 • Satt inn kommentar om at retningslinjen er under revisjon samt kobling til tiltak ved sterk mistanke om, eller ved påvist Covid-19 hos student/ansatt i retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak. 
 • Fjernet "NTNUs retningslinje for fysisk oppmøte på campus angir at en ansatt eller student som har påvist koronasmitte, skal melde fra til sin instituttleder eller nærmeste leder med personalansvar, herunder kalt leder". Dette skal varsles til nr. angitt i retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak, jf. lenke over.
 • Fjernet "Leietakere og huseiere som ikke har tilgang til e-vaktmester, varsler via kontakt@campusservice.ntnu.no. Personopplysninger om den smittede skal ikke oppgis." Dette står i retningslinje for smittevern og smittereduserende tiltak, jf. lenke over.
0 Vedlegg
2742 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)