Renhold av laboratorier og verksteder

Retningslinje for renhold av laboratorier og verksteder for medarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er vern om egen helse.

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift. 

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Påkrevd verneutstyr #

 • Hansker (fortrinnsvis nitril engangshansker)
 • For bruk av ekstra verneutstyr, følg merking på laboratorie-/verksteddør.

Medarbeider skal #

 • lese og følge skilting på laboratorie- og verksteddører
 • melde dårlig eller manglende merking på dører som HMS-avvik
 • kontakte teamleder ved tvil om laboratoriet/verkstedet er trygt å entre

Inventar #

Renholder

 • Rengjøring av håndvasker og speil, ikke benker, laboratorievasker og –utstyr
 • Skal ikke flytte på laboratorieutstyr for utføring av renhold
 • Påfyll av såpe og papir, rengjøring av dispenser etter behov 

Avfall #

Renholder

 • tømming av restavfall (ikke farlig og ildsfarlig avfall)

Gulv #

Renholder

 • rengjøring og vedlikehold av gulv

Rengjøring utføres ikke der det er #

 • skarpe gjenstander (for eksempel kanyler)
 • væsker (også rent vann)
 • kjemikalier
 • smittefarlig materiell
 • mangelfullt egenrenhold

Hjelp #

 • Laboratoriet: Sikkerhet og arbeidsmiljø

NTNU-bestemmelser #

Om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 18.1.13

Godkjent av: Seksjonssjef

Erstatter: 18.5.11

Nr: K30

 

1 Vedlegg
10632 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)