Tilbake

Renhold av forsøksdyravdelinger

Retningslinje for renhold av forsøksdyravdelinger for medarbeidere ved Seksjon for bygningsdrift i Campusservice.

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er vern om helse. 

Retningslinjen omfatter alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift. 

Alle medarbeidere i Seksjon for bygningsdrift er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Påkrevd verneutstyr #

 • Hansker (fortrinnsvis nitril engangshansker)
 • For bruk av ekstra verneutstyr, følg merking på forsøksdyravdelingen

Medarbeider skal #

ved renhold av forsøksdyravdeling på Øya

 • ikke ta stedbundet utstyr (tralle, mopp og klut) ut av forsøksdyravdelingen
 • legge brukte mopper og kluter på renholdstralla
 • parkere renholdstralla på angitt plass på forsøksdyravdelingen
 • utføre rengjøring i henhold til HMS-retningslinje for renhold av laboratorier og verksteder

ved renhold av forsøksdyravdeling i Realfagbygget

 • legge brukte mopper og kluter på renholdstralla (brukte mopper og kluter vaskes på normal måte)
 • ikke benytte brukte mopper og kluter utenfor forsøksdyravdelingen
 • knyte sammen avfallsposer fra forrom før de kastes i svartsekk på renholdstralla
 • utføre rengjøring i henhold til HMS-retningslinje for renhold av laboratorier og verksteder

Ved mangelfull rengjøring #

 • Rengjøring skal kun utføres dersom det er klargjort for rengjøring. Noe spon og ekskrementer må påregnes.
 • Hvis rommet ikke er klargjort for rengjøring skal teamleder kontaktes

Tidspunkt for rengjøring #

 • avtales på stedet

Sikkerhet #

Områdeleder skal sørge for at

 • alle medarbeidere som utfører renhold i forsøksdyravdelinger og forrom meldes til NTNUs bedriftshelsetjeneste for målrettet helseundersøkelse

NTNU-bestemmelser #

Detaljer om retningslinjen #

 • Utarbeidet av: Campusservice
 • Dato: 1.4.2016
 • Godkjent av: Seksjonssjef
 • Erstatter: 23.4.13
 • Nr: K31
1 Vedlegg
7399 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)