Tilbake

Rektoratmøtet

Rektoratmøtet er det ukentlige ledermøtet for rektor og rektors nærmeste ledergruppe.

Rektoratmøtet #

Rektoratmøtet 10. oktober 2018

Rektoratmøtet 10. oktober 2018 

Fra venstre: Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal, økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen, rektor Anne Borg, daværende rektor Gunnar Bovim, prorektor for forskning Bjarne Foss, prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes, organisasjonsdirektør Ida Munkeby, stedfortredende kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø.

Foto: Ingeborg Vasli/NTNU

Om rektoratmøtet #

I rektoratmøtet behandler rektor og hans nærmeste ledergruppe saker av strategisk og driftsmessig betydning for universitetet. Rektoratet har normalt møte hver tirsdag formiddag i Hovedbygningen på Gløshaugen.

Dekanmøtet er rådgivende organ for rektor.

Saker i rektoratmøtet #

Saker som tas opp i rektoratmøtet kan være til informasjon, diskusjon, avklaringer og beslutninger.

En del av beslutningene som fattes blir arkivert og gjort tilgjengelig som «rektorvedtak» i saksbehandlings- og arkivsystemet ePhorte. Saker til møtet forberedes i Fellesadministrasjonen.

Saksliste og referat fra rektoratmøtene er ikke offentlig. Eksempel på saksliste fra rektoratmøtet 2. oktober 2018:

  • Strategiske samarbeidspartnere og eiendomsstrategi
  • Økonomistatus
  • Eventuelt
  • Statsbudsjettet og langtidsplanen for forskning
  • Campusutvikling
  • Dagens saker på dekanmøtet
  • Rekruttering av fast vitenskapelig ansatte
  • Program for konferanse

Deltakere på rektoratmøtet #

Se nærmere presentasjon av rektor og rektors lederteam.

Kontakt  #

Administrativ lederstøtte rektoratmøtet: Ingeborg Vasli 

1 Vedlegg
2144 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)