Tilbake

Rekruttering - HR - MH

Skjema og retningslinjer i forbindelse med rekrutteringsprosesser ved MH-fakultetet.
Forms and guidelines for recruitment processes at the Faculty of medicine and health sciences.

Personalreglement for vitenskapelige stillinger ved NTNU

Staff regulations for academic posts 

 

Normer for vurdering av professorkompetanse ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU (revidert mars 2020)

Standards for the evaluation of professorial competence at the Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU (updated Mars 2020)

 

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 (revidert 01.07.2016)

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 (gjeldende fra 01.09.2019)

Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts

Veiledning for deg som vil søke opprykk til førstelektor (UHR)

Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor etter kompetanse (UHR)

Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse (UHR)

 

Evalueringsskjema

Evaluation form

 

Oppdragsavtale (Personalopplysninger i forbindelse med utbetaling av honorar ved bedømmelse av søkere til vitenskapelige stilinger) (Må åpnes i Adobe Reader eller Internet explorer)

Assignment Agreement (Account information payments abroad) (Må åpnes i Adobe Reader eller Internet explorer)

 

Some suggestions for members of evaluation committees

 

 

8 Vedlegg
6158 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)