Reiseregning for ikke-ansatte

Informasjon og skjema for reiseregning til ikke-ansatte ved NTNU.

English - Travel expenses claim for non-employees

Temaside reise | Sider merket reise | Reiseregning for ansatte ved NTNU

Generell informasjon #

 • Reiseregninger skal sendes inn snarest mulig og senest en måned etter at reisen er avsluttet.
 • Ikke-ansatte som skal ha dekket reise og eventuelle kostnader i forbindelse med reise, må sende inn manuell reiseregning med kvitteringer som dokumenterer utleggene.
 • Alle utlegg må være avklart med ansvarlig person hos NTNU før reisen gjennomføres. 
 • Ikke-ansatte ved NTNU er ikke omfattet av statens reiseregulativ, og har derfor ikke krav på kost- og kilometergodtgjørelse. I enkelte tilfeller kan dette imidlertid avtales spesielt.
  NB. Ettersom kost- og kilometergodtgjørelse er skattepliktig anbefales ikke dette til personer uten norsk skattekort på grunn av lang behandlingstid ved skattepliktsvurdering. 

Betaling til person med norsk konto #

 Reiseregningsskjema for ikke-ansatt

NB: Last ned (lagre) skjemaet før du begynner å fylle ut.

Sjekkliste #

 • Opplysningene på skjema er korrekte og komplette
 • Det er lagt ved spesifiserte kvitteringer som dokumenterer alle utlegg. Med spesifisert kvittering menes det at kvitteringen viser hva det er betalt for, en bankutskrift som kun viser hvilket beløp som er betalt vil derfor ikke være tilstrekkelig.
 • Skjemaet er signert av person på NTNU med BDM-fullmakt
 • Skjemaet er riktig kontert (K-sted være påført. Prosjektnummer og analyse dersom det er aktuelt)
 • Kontaktperson ved NTNU sender skjema og vedlegg samlet:
  • i NTNU Hjelp (sikker digital innsending)
  • eller i lukket konvolutt i internpost til: Økonomiavdelingen ved VLR, Moholt

Betaling til person med utenlandsk konto #

Reiseregningsskjema for ikke-ansatt med utenlandsk konto

NB: Last ned (lagre) skjemaet før du begynner å fylle ut.

Sjekkliste #

 • Opplysningene på skjema er korrekte og komplette
 • Navnet på skjemaet stemmer overens med navnet i passet
 • Fargekopi av pass er lagt ved
 • Det er lagt ved spesifisert kvitteringer som dokumenterer alle utlegg. Med spesifisert kvittering menes det at kvitteringen viser hva det er betalt for, en bankutskrift som kun viser hvilket beløp som er betalt vil derfor ikke være tilstrekkelig.
 • Skjemaet er signert av person på NTNU med BDM-fullmakt
 • Skjemaet er riktig kontert (K-sted være påført. Prosjektnummer og analyse dersom det er aktuelt)
 • Kontaktperson ved NTNU sender skjema og vedlegg samlet: 
  • i NTNU Hjelp (sikker digital innsending)
  • eller i lukket konvolutt i internpost til: Økonomiavdelingen ved VLR, Moholt

For å spare tid bør man ta kopi av pass og få signatur på reiseregningsskjema når oppdragstaker er tilstede ved NTNU. Dersom ikke dette gjøres, må oppdragstaker sende inn skjema og vedlegg i lukket konvolutt til kontaktperson ved NTNU som videresender all dokumentasjon samlet til Økonomiavdelingen.

Hvorfor må vi ha kopi av pass? #

Passnummer brukes som identifikator for de som ikke har norsk fødsels- og personnummer eller aktivt D-nummer.

Utbetaling #

Utbetaling skjer to ganger pr måned, rundt 12. og 25.

Kontakt #

Servicetelefon for lønn og reiseregning: 73 41 31 40 mandag til fredag kl. 10 - 14. 
E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
15964 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)