Reiseforskudd og reiseoppgjør for forskningstermin ved NV

Her finner du nyttig informasjon i forbindelse med forskudd og oppgjør for forskningstermin ved NV-fakultetet.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskningstermin | Sider merket med nv

60% forskudd #

Av bevilget beløp gis det 60 % til forskudd. De resterende 40 % utbetales ved oppgjør.

Satser #

NTNU bruker forskningsrådets satser for utenlandsstipend. Den sats som brukes er den gjeldende satsen det året du søker.

Tilskudd #

Tilskudd gis kun for den tid en kan dokumentere at en faktisk har vært ute. Dvs er bevilgningen for 6 mnd., men hvis dokumentasjonen viser at en har vært ute i bare 4 mnd., vil bevilgningen bli redusert tilsvarende 2 mnd.

Ekstra tilskudd #

Det gis tilskudd til en reise til/fra oppholdsstedet på rimeligste reisemåte. Her tas det ikke hensyn til at det i enkelte tilfeller er mer praktisk å reise med bil isteden for fly eller omvendt. Det gis tilskudd til kun en reise under hele oppholdet – skal oppholdet foregå på flere steder, gis det kun tilskudd til en reise tur/retur til et av stedene.

Det som gis tilskudd til er merutgifter som påløper som følge av opphold i utlandet.

  • husleie (kopi av leiekontrakt/kjøpekontrakt må foreligge). For de som vil bo i egen bolig i hjemlandet gis det ikke støtte til husleie.
  • telefon og strømutgifter, se pkt ovenfor
  • forsikring av innbo og forsikring ifm reise og opphold
  • skolepenger (så fremt dette ikke er en del av den ordinære husholdningen hjemme i Trondheim)
  • ellers ekstra merutgifter ifm det å bo borte fra ordinært husvære (NB mat og forbruksartikler som ekstra klær, elektriske artikler, pyntegjenstander, språkkurs, konferanser, gaver og lignende gis det ikke tilskudd til)

Dokumentasjon #

Alle utgifter må dokumenteres med kopi av betalte faktura eller originale kvitteringer

Tilskudd til transportmiddel #

Tilskudd til transportmiddel er behovsprøvd. Her vil det bli foretatt en vurdering i hvert enkelt tilfelle alt etter hvor en befinner seg på forskningstermin. (Stikkord: barn i skole/barnehage og feltarbeide)

Utgifter #

Utgifter til kost og hotellopphold i forbindelse med reise til/fra oppholdsstedet dekkes ikke. Likeledes hotellopphold og kost ifm utflukter en måtte ha i løpet av utenlandsoppholdet.

Utgifter innenfor forskuddsrammen på 60 % som ikke blir dokumentert vil bli rapportert inn som ordinær lønn og må skattes av. De resterende 40 % vil da ikke bli utbetalt.

Oppgjør av forskningstermin #

Oppgjør av forskningstermin skal leveres på eget skjema som hentes på Oppgj_skjema_forskningstermin.doc

Endringer i utenlandsoppholdet #

Eventuelle endringer i forbindelse med utenlandsoppholdet skal meldes på eget skjema.

Rapportering fra forskningstermin #

Rapportering fra forskningstermin skal leveres sammen med oppgjørsskjema. Hvis ikke dette foreligger sammen med oppgjørsskjema vil ikke siste del av oppgjøret utbetales.

Retningslinjer #

I retningslinjer for forskningstermin ved NV finnes flere opplysninger og henvisninger til skjema og viktige opplysninger i forbindelse med forskningstermin.

Godkjent #

Godkjent august 2011

Mer informasjon #

0 Vedlegg
16217 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)