Reiseregning

Reiseforskudd

I utgangspunktet skal du bruke Eurocard kredittkort. Da faktureres ikke reisen før måneden etter. I noen tilfeller kan det være behov for reiseforskudd. Reiseforskudd betales ut kun to ganger pr måned.

English version - Travel advance

Temaside reise | Sider merket reise 

Når kan du få reiseforskudd? #

Utbetaling av reiseforskudd skjer i ekstraordinære tilfeller og gjelder:

  • Reiser og konferanser som må betales lang tid i forveien
  • Reiser av lang varighet (forskningstermin)
  • Reiser hvor NTNU dekker deler av kostnaden
  • Personer som ikke er ansatt ved NTNU
  • Personer som er midlertidig ansatt og som ikke får kredittkort

Søk om reiseforskudd . Utbetalingsbilaget påføres reisedato og godkjennes av BDM, samt påføres kostnadssted-prosjekt-(analyse). Reiseoppgjør skal leveres innen 1 mnd og reiseforskuddet trekkes fra. 

reiseforskudd og reiseoppgjør for forskningstermin ved NT

Forhåndsbetaling av reise, kurs og seminar #

I utgangspunktet skal du bruke Eurocard til tjenestereiser. Når du reiser, betaler du alle utgifter med kredittkortet. Dette får du tilbake når du har sendt inn og fått godkjent reiseregning.

  • Belast ditt Eurocard for utbetaling.
  • Oppbevar dokumentasjon på utlegget som vedlegg til reiseregningen. 
  • Samlet utlegg fører du på reiseregningen.

Selv om du bestiller flybilletter i god tid før avreise kan du unngå å bli belastet for kostnaden før du reiser. Avtalen heter «Book now - pay later» og innebærer et gebyr som du må føre på reiseregningen slik at du får den refundert. Dermed kan du benytte deg av økonomibilletter som legges tidlig ut for salg, se kredittkortavtalen Book now - pay later 

Forskudd ved forskningstermin #

Har du behov for forskuddsutbetaling i forbindelse med forskningstermin må du legge ved et tildelingsbrev eller anslag over kostnader. Det anbefales at det tas høyde for noe forskuddstrekk ved forskuddsutbetalingen. Husk at du på oppgjørstidspunktet (innen 1 mnd etter avsluttet reise) fører opp forskuddsbeløpet på oppgjørsskjema.

Kontakt #

Kontaktpersoner for reise

0 Vedlegg
23334 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)