Reise under Covid-19

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Reise
Tagger: reise korona

English Travel during COVID-19

Unngå unødvendige reiser, både innenlands og utenlands #

NTNU følger råd fra norske myndigheter om å unngå unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Se  UDs reiseråd for utenlandsreiser.

Bruk av kollektivtransport #

Alle reiser med kollektivtransport frarådes, med mindre det er strengt nødvendig for å komme seg på jobb/studiested. Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler, dersom det er mulig.

Dersom du må reise med kollektivtransport eller taxi skal munnbind brukes (Trondheim), jf. Midl. forskrift om smitteverntiltak, Trondheim §§ 5 og 6.

 Les mer om bruk av munnbind.

Krav om karantene for personer som ankommer Norge #

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal som hovedregel i karantene i 10 døgn, jf. covid-19 forskriften § 4.

Det kan imidlertid gjøres unntak, jf. covid-19-forskriften §§ 6a – 6j.

Det er stilt krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge, jf. covid-19-forskriften §4a. Spesielle krav gjelder for de som ankommer fra land med særlig høy forekomst av muterte virusvarianter, jf. covid-19-forskriften § 4b.

Det er også krav om testing ved grenseovergangsstedet dersom man har oppholdt seg i et område med karanteneplikt (se over) i løpet av de siste 10 døgn, jf. covid-19-forskriften § 4d.

Karantenetiden kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst, jf. covid-19-forskriften § 4c.

Se krav til de som skal være i innreisekarantene, jf. covid-19-forskriften § 5.

Mer informasjon om karantene på FHIs nettsider

Følgende gjelder ved oppmøte på campus når arbeidsreisende er unntatt fra karantene:

  • Skal bruke munnbind på jobb.
  • Skal ikke benytte seg av kantiner og felles kjøkken/spiserom
  • Skal begrense tilstedeværelsen i fellesarealer mest mulig, bruke faste ruter inn/ut av byggene, toalettfasiliteter etc.

Kontaktperson ved NTNU er ansvarlig for:

  • Risikovurdering av arbeidet som skal utføres. Service/vedlikeholdsarbeid, som krever personell fra utlandet, skal kun gjennomføres hvis arbeidet er helt nødvendig for å opprettholde virksomhetskritisk drift. Oppdraget og økonomisk belastning/risiko må på forhånd avklares med instituttleder, og skal godkjennes av dekan.
  • Avklaring av at alle relevante forskriftskrav er fulgt.
  • Mottak og avklaring av innkvartering
  • Oppfølging. Dette gjelder under hele oppholdet.
  • Å informere om gjeldende smitteverntiltak i Norge og aktuelle retningslinjer ved NTNU.

Kontakt #

Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert04.03.2021
Neste gjennomgangApril 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap
0 Vedlegg
2217 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)