Reise under Covid-19

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Reise
Tagger: reise korona

English Travel during COVID-19

Innenlands #

Alle reiser innenlands kan i utgangspunktet gjennomføres. Du oppfordres imidlertid til å vurdere nødvendigheten, sette deg inn i den lokale smittesituasjonen og evt. gjeldende tiltak i kommunen du reiser til (sjekk kommunens nettsider). Se Reiser innenlands (helsenorge.no) for nærmere informasjon.

Utenlands #

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er også gjort unntak for noen land og områder på EUs såkalte tredjelandsliste. Se UDs reiseinformasjon (regjeringen.no) for nærmere informasjon.

Bruk av kollektivtransport #

Begrens bruken av kollektivtransport. Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler, dersom det er mulig.

Munnbind anbefales brukt ved bruk av taxi, offentlig transportmiddel og i offentlige, innendørs lokaler der man ikke kan holde minst en meters avstand. 

Les mer om bruk av munnbind.

Krav om karantene for personer som ankommer Norge #

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal som hovedregel i karantene i 10 døgn, jf. covid-19 forskriften § 4. Det kan imidlertid gjøres unntak, jf. covid-19-forskriften §§ 6a – 6j. Krav om innreisekarantene gjelder ikke for de som på godkjent måte kan dokumentere at de er fullvaksinert mot covid-19, jf. covid-19-forskriften vedlegg D eller ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato, jf. covid-19-forskriften § 3 femte ledd nr. 3.

Det er stilt krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge, jf. covid-19-forskriften §4a. Dette kravet gjelder ikke dersom du

a. er fullvaksinert, jf. covid-19-forskriften § 3 sjette ledd og kan dokumentere dette på en måte som oppført i vedlegg Db.i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, og kan dokumentere dette på en måte som oppført i vedlegg D eller med test tatt med godkjent laboratoriemetodec.er norske statsborgere og utlendinger som er bosatt i Norge med oppholdstillatelse eller oppholdsrett etter utlendingsloven hvis det har vært umulig eller uforholdsmessig krevende å fremskaffe slik attest.

Det er også krav om testing ved grenseovergangsstedet dersom man har oppholdt seg i et område med karanteneplikt (se over) i løpet av de siste 10 døgn. Det er imidlertid en rekke unntak, jf. covid-19-forskriften § 4d

Karantenetiden kan forkortes dersom personen dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt syv døgn etter ankomst, jf. covid-19-forskriften § 4c.

Se krav til de som skal være i innreisekarantene, jf. covid-19-forskriften § 5.

Mer informasjon om karantene på FHIs nettsider

Følgende gjelder ved oppmøte på campus når arbeidsreisende er unntatt fra karantene:

  • Skal bruke munnbind på jobb.
  • Skal ikke benytte seg av kantiner og felles kjøkken/spiserom
  • Skal begrense tilstedeværelsen i fellesarealer mest mulig, bruke faste ruter inn/ut av byggene, toalettfasiliteter etc.

Kontaktperson ved NTNU er ansvarlig for:

  • Risikovurdering av arbeidet som skal utføres. Service/vedlikeholdsarbeid, som krever personell fra utlandet, skal kun gjennomføres hvis arbeidet er helt nødvendig for å opprettholde virksomhetskritisk drift. Oppdraget og økonomisk belastning/risiko må på forhånd avklares med instituttleder, og skal godkjennes av dekan.
  • Avklaring av at alle relevante forskriftskrav er fulgt.
  • Mottak og avklaring av innkvartering
  • Oppfølging. Dette gjelder under hele oppholdet.
  • Å informere om gjeldende smitteverntiltak i Norge og aktuelle retningslinjer ved NTNU.

Kontakt #

Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert27.07.2021
Neste gjennomgangAugust 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenter
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap
0 Vedlegg
2730 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)