Reise under Covid-19

Målgruppe: Medarbeidere Studenter Tema: Reise
Tagger: reise korona

Unngå unødvendige reiser, både innenlands og utenlands #

NTNU følger råd fra norske myndigheter om å unngå unødvendige reiser, både innenlands og utenlands. Se  UDs reiseråd for utenlandsreiser.

Bruk av kollektivtransport #

Alle reiser med kollektivtransport frarådes, med mindre det er strengt nødvendig for å komme seg på jobb/studiested. Overvei å sykle, gå eller å bruke andre transportmidler, dersom det er mulig.

Dersom du må reise med kollektivtransport anbefales bruk av munnbind, spesielt i rushtiden.

Trondheim (Les om vedtaket hos Trondheim kommune): 

 • Påbud om bruk av munnbind på buss, herunder regionbuss og flybuss, samt i drosje, trikk og båt. 
 • Påbudet på buss, trikk og båt gjelder hverdager mellom kl. 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00, og ellers når passasjerer ikke kan overholde 1 meters avstand til hverandre .

 Les mer om bruk av munnbind.

Krav om karantene for personer som ankommer Norge #

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal som hovedregel i karantene i 10 døgn, jf. Covid-19 forskriften § 4.

Det kan imidlertid gjøres unntak:

Unntak fra karantene for arbeidsreisende ved testing

Personer som er bosatt i EØS eller Sveits og som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, er unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de 

 • har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge
 • testes hver tredje dag i 10 døgn etter ankomst til Norge
 • har opphold på enerom i de ti første døgnene i Norge
 • ikke de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå

Ved positiv test skal personen i isolering.

Unntaket gjelder også personer som er bosatt i Norge og som returnerer fra arbeid eller oppdrag utført i EØS eller Sveits (bokstav c gjelder likevel ikke).

Unntak fra karantene ved fare for liv og helse

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra karantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse og skal avklares med institutt/avdelingsleder.

Mer informasjon om karantene på FHIs nettsider

Følgende gjelder ved oppmøte på campus når arbeidsreisende er unntatt fra karantene:

 • Skal bruke munnbind på jobb.
 • Skal ikke benytte seg av kantiner og felles kjøkken/spiserom
 • Skal begrense tilstedeværelsen i fellesarealer mest mulig, bruke faste ruter inn/ut av byggene, toalettfasiliteter etc.

Kontaktperson ved NTNU er ansvarlig for:

 • Risikovurdering av arbeidet som skal utføres. Service/vedlikeholdsarbeid, som krever personell fra utlandet, skal kun gjennomføres hvis arbeidet er helt nødvendig for å opprettholde virksomhetskritisk drift. Oppdraget og økonomisk belastning/risiko må på forhånd avklares med instituttleder, og skal godkjennes av dekan.
 • Mottak og avklaring av innkvartering
 • Oppfølging. Dette gjelder under hele oppholdet.
 • Å informere om gjeldende smitteverntiltak i Norge og aktuelle retningslinjer ved NTNU.
 • Organisering og finansiering av testing. Ved ankomst med fly til Norge skal den som ankommer, om mulig, teste seg på flyplassen. Skriftlig svar (SMS er ok) må fremvises til kontaktperson. Alternativt organiserer kontaktperson testing så raskt som mulig. Testing kan f.eks. bestilles hos:

 Ved positiv test skal kontaktperson ved NTNU varsle kommunen om dette

Kontakt #

Godkjenning #

Type dokumentRetningslinje
Forvaltes avHMS-seksjonen
Godkjent avHMS-sjef
KlassifiseringÅpen
Sist oppdatert12.11.2020
Neste gjennomgangJanuar 2021
Unntatt offentlighetNei
Referanse
Referanse interne dokumenterRektors notat 10.11.20 «Fysisk tilstedeværelse på campus – om hjemmekontor og digitale møter under koronapandemien»
Denne retningslinjen er underlagtPolitikk for beredskap
0 Vedlegg
1447 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)