Tilbake

Regnskapsføre pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Anbefalt løsning til regnskapsføring av 4.års pliktarbeid for eksternfinansierte stipendiater.

Ekstern finansieringskilde dekker normalt de 3 årsverkene som er normert tid for doktorgradsstudiet, mens NTNU finansierer delen med pliktarbeid knyttet til undervisning og veiledning. Pliktarbeidet er vanligvis fordelt over hele tilsettingsperioden, mens den eksterne finansieringen som oftest utbetales de tre første årene.

Økonomiavdelingen er av den oppfatning at dersom stipendiatens arbeid med doktorgraden er eksternfinansiert, vil det være korrekt at stipendiatens lønn regnskapsføres BOA-prosjektet for hele tilsettingsperioden, uavhengig av om stipendiaten har et 4.års pliktarbeid. Ved å benytte denne løsningen vil man få et helhetlig prosjektregnskap som gir en fullstendig oversikt over tilsettingsperioden og gi enklere regnskapsmessig håndtering av syke- og svangerskapspermisjoner.

Dersom ekstern finansieringskilde ikke dekker pliktarbeidet, må denne kostnaden dekkes gjennom egenfinansiering fra instituttets rammebevilgning. Dette gjøres ved å sette en beregnet egenfinansieringsprosent på prosjektet i Maconomy og som deretter vil bli godskrevet BOA-prosjektet. NTNUs budsjettmaler som ivaretar totalkostnadsprinsippet (TDI) vil gi deg egenfinansieringsprosenten. På denne måten vil lønnsbelastningen av stipendiatens pliktarbeid bli synliggjort riktig både på prosjektet og på enhetens rammebevilgning.

Mer informasjon #

Les mer om TDI og beregning av indirekte kostnader

Les mer om leiested

Les mer om pliktarbeid for stipendiater

Kontakt #

Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
5782 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)