Regnskapsføre kjøp av FoU-tjenester i Forskningsrådsprosjekter

Temaside prosjekt | Sider merket BOA | Sider merket regnskap

Norges forskningsråd krever årlige prosjektregnskapsrapporter og sluttrapporter hvor det skal rapporteres på følgende kostnadskategorier:

Personal- og indirekte kostnader
Innkjøpte FoU-tjenester
Vitenskapelig utstyr
Andre driftskostnader

Ihht Forskningsrådets retningslinjer omfatter kategorien ”Innkjøp av FoU-tjenester” innkjøp av tjenester fra andre norske universiteter, høgskoler og institutter.

FoU-tjenester - konto 6794 - gjelder underleverandører #

Kostnader knyttet til kjøp av tjenester fra andre norske universiteter, høgskoler og institutter, skal føres på konto 6794 - Kjøp av FoU-tjenester fra andre norske universiteter/høgskoler og institutter. Dette gjelder der NTNU kjøper tjenester fra universiteter/høgskoler og institutter som blir betraktet som underleverandører i NTNUs prosjekt.

Gjennomstrømningsmidler – konto 7796 - gjelder samarbeidspartnere #

For universiteter/høgskoler og institutter som – i henhold til kontrakten - er samarbeidspartnere (konsortiedeltakere) i NTNUs prosjekter, benyttes konto 7796 – Gjennomstrømningsmidler dersom en andel av NTNUs bevilgning fra Forskningsrådet skal overføres til samarbeidspartnerne.

I Forskningsrådets rapportering føres kostnaden under kategorien ”Innkjøp av FoU-tjenester”.

Kontakt #

Har du spørsmål? Send epost til kontakt@okavd.ntnu.no

1 Vedlegg
8014 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)