Regnskap

Regnskap - kontering

Hovedside regnskap

NTNUs kontostreng består av følgende segmenter:

Konto #

NTNU benytter kontoplan for statlige virksomheter som bygger på NS4102.

Kontoplan (excel)  Oppdatert 15.05.19

Håndbok 9-arter (pdf) Oppdatert 20.04.20

Oversikt kostnadssteder 

Prosjekt #

NTNUs prosjekter er inndelt etter nummerserier for å skille på tilhørighet og finansieringskilde.

Interne prosjekter knyttet til bevilgningsfinansiert virksomhet.

Eksterne prosjekter tilhørende bidrags- og oppdragsvirksomheten (BOA)

I enkelte Discoverer-rapporter brukes parameter "utvalg". Dette er en spesifikasjon av ulike prosjektnummerserier.

Oversikt - utvalg

Analyse #

Analyse er et felt som benyttes til å spesifisere regnskapet utover kostnadssted og prosjekt. Analyseverdier opprettes fritt av enhetene. Hver enhet har fått tildelt en bokstav som er første tegn i analyseverdien. Oversikten over benyttede analyseverdier ved den enkelte enhet kan finnes ved å bruke Discoverer-rapport D20 - Analyseliste.

Analyse - skjema for opprettelse

Mva-koder #

Feltet mva-kode benyttes kun for deler av virksomheten. Eksterne prosjekter tilhørende BOA-virksomheten skal alltid ha MVA-kode.

Oversikt merverdiavgiftskoder.

5 Vedlegg
52589 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)