Regnskap

Regnskap - attester

Sider merket med Regnskap

Opplysninger til bruk i kunde og/eller leverandørforhold.

NTNUs bankopplysninger #

  • DNB Bank ASA, Stranden 21, NO-0021 Oslo
  • Bankkonto: 7694.05.00288
  • Swift: DNBANOKK
  • IBAN: NO8976940500288
  • (BIC: Brukes ikke)

Skatteattest og mva-attest #

Firmaattest #

Trenger du firmaattest for NTNU, ta kontakt med NTNU International researchers support.

Organisasjonsnummer og DUNS nummer #

NTNUs organisasjonsnummer: 974 767 880 MVA

DUNS-nummer er et globalt identifikasjonsnummer for foretak. 
DUNS-nummer er: 730278363 

Nummeret og opplysningene tilknyttet nummeret gjelder for hele NTNU. 
Dersom henvisningen til NTNUs DUNS-nummer binder hele NTNU, skal 
økonomiavdelingen kontaktes. En slik henvendelse må opplyse om 
følgende: 

-Hva DUNS-nummeret skal benyttes til 
-Hvilke konsekvenser aktivitetene vil få for NTNU 

Prosedyre for utgående fakturering

12 Vedlegg
15027 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)