Regnskap -...

Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder

Alt innhold om merverdiavgift | Sider merket regnskap

Den største andelen av NTNUs omsetning vil fremdeles være utenfor avgiftsområdet
og medføre bruk av mva-kode 00 (eller blank).

Oversikt merverdiavgiftskoder
Kode Tekst Forklaring Kontogruppe inntekt
00 Utenfor mva-området, ingen avgift Benyttes når det ikke skal belastes norsk mva. Eks: faktura på hotellovernatting/konferanseavgift i utlandet, som allerede og korrekt er belastet med det aktuelle landets merverdiavgift. Kontogruppe 32
08_UTL Import mva ved kjøp av tjenester utland 25% Benyttes ved kjøp av tjenester i utlandet som ville vært avgiftsbelagt ved kjøp innenlands. Regnskap - Mva ved import av tjenester -
12 Fradrag inng. mva 25 % Benyttes ved kjøp av varer og tjenester som er anskaffet for bruk i den avgiftspliktige virksomheten  -
13 Fradrag inng. mva på persontransp. 12 % Benyttes ved kjøp av persontransporttjenester som er anskaffet for bruk i den avgiftspliktige virksomheten  -
16 Utgående mva 25 % Benyttes på utgående fakturaer hvor vi krever betaling for varer eller tjenester som faller innenfor avgiftsområdet Kontogruppe 30, unntatt 3036
17 Avgiftsfri omsetning innenfor loven Benyttes på utgående fakturaer hvor vi krever betaling for varer eller tjenester som faller innenfor avgiftsområdet, men hvor det ikke skal kreves inn avgift. Dette kan omfatte eksport og salg av bøker eller tidsskrifter til sluttbruker. Denne koden må ikke benyttes på omsetning utenfor mva-området. Kontogruppe 31
18 Utgående mva 12 % Benyttes på inngangsbilletter. Brukes kun ved Vitenskapsmuseet Art 3036
71 Innførsel av varer 25 % mva. med fradrag mva Benyttes når NTNU har fradrag for inngående mva. NTNU har kun fradrag for inngående mva. når vi videreselger varen (salg eller oppdrag). Brukes hovedsaklig kun av Vitenskapsmuseet.  
72 Innførsel av varer 25% mva. uten fradrag mva. Benyttes når det skal beregnes 25% mva. på varer som importeres og når NTNU ikke har fradrag for inngående mva. I hovedsak vil det være denne mva.-koden som skal benyttes på avgiftspliktige varer som importeres. Det vil da bli beregnet 25% mva. som belastes på samme konteringsstreng som faktura.  
75 Innførsel av varer som det ikke skal beregnes mva Benyttes når det skal beregnes 0% mva. på varer som importeres. Dette gjelder for eksempel ved import av bøker som ikke videreselges og biologisk materiale til medisinske laboratorier.  

Kontakt

E-post: kontakt@okavd.ntnu.no

0 Vedlegg
16989 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)