Regnskap

Regnskap - Årsavslutning

Alle sider merket med regnskap | Hovedside regnskap

NTNU avlegger regnskap etter statlige regnskapsstandarder, noe som blant annet innebærer periodisering av kostnader og inntekter.

Alle enheter må planlegge sin egen årsavslutning slik at fristene overholdes.

Alle fakulteter og sentrale avdelinger skal i tillegg gjennomføre rapportering av årsregnskapet. 

Årsavslutning 2019 (pdf)

2 Vedlegg
10305 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)