Tilbake

Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter

 1. Obligatorisk undervisning på medisinstudiet
  - Deltagelse i PBL-møter
  - Utplassering i allmennpraksis som del av Lege-pasientkurset,
  - Uketjeneste
  - Uplassering i lokalsykehus og i kommunehelsetjenesten
   
 2. For all obligatorisk undervisning unntatt allmennpraksis kan studenten ha 15% fravær.
  Ytterligere 10% fravær kan aksepteres, men må være dokumentert. Akseptable grunner er legeattestert sykdom hos student eller barn under 12 år, spesielle sosiale situasjoner og tillitsverv innefor NTNU, MH eller studentorganisasjoner.

  Søknad om å få utvidet fravær fra 15% til 25% rettes til studieseksjonen ved MH, som avgjør om det dokumenterte fraværet faller inn under disse retningslinjene. Hvis summen av dokumentert og udokumentert fravær nærmer seg 25% skal studenten får en skriftlig advarsel om at ytterligere fravær kan medføre tap av eksamensretten. 

  Merk: Studenten kan totalt ha inntil 15 % fravær innen semesterets obligatoriske uketjeneste, men vedkommende student kan allikevel ikke være helt borte fra uketjenesten innen noen av fagdisiplinene

  For allmennpraksis aksepteres to fraværsdager hver semester udokumentert, hvoretter det sendes skriftlig advarsel om at eksamensretten kan trekkes tilbake ved ytterligere fravær. Ved ytterligere fravær må dette vurderes ut fra dokumentert fravær.
   
 3. PBL-gruppeledere fører liste for oppmøte. Ved annen obligatorisk undervisning skal den ansvarlig (allmennpraktiker, kommunelege, MH´s kontaktperson ved lokalsykehus) registrere antall dager studenten har møtt. Fravær regnes for hver semester når det gjelder PBL- møter, uketjeneste og allmennpraksis. Ved annen utplassering regnes fravær som del av hele utplasseringsperioden.
   
 4. Ved for mye fravær uten akseptabel grunn taper studenten retten til å gå opp til eksamen sammen med sitt kull og må rykke ned i henhold til gjeldende retningslinjer for kullbytte.
0 Vedlegg
9234 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)