Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter

Fraværsregler for obligatorisk undervisning på medisinstudiet #

- Deltagelse i PBL-møter
- Allmennpraksis som del av Lege-pasientkurset
- Uketjeneste
- Praksis i lokalsykehus
- Praksis i primærhelsetjenesten

Fraværsregel #

Du kan ha inntil 15% udokumentert fravær.
Det kan søkes om ytterligere 10% fravær som må dokumenteres. Akseptable grunner er legeattestert sykdom hos student eller barn under 12 år, spesielle sosiale situasjoner og tillitsverv innenfor NTNU, MH eller studentorganisasjoner.

Dersom du overskrider 15% fravær kan du søke om utvidelse inntil 25% ved å sende søknad til medisinstudiet@mh.ntnu.no

Hvis summen av dokumentert og udokumentert fravær nærmer seg 25% kan du få en skriftlig advarsel om at ytterligere fravær kan medføre tap av eksamensretten. 

Fravær regnes for hvert semester, med unntak av allmennpraksis.

Ved for mye fravær uten gyldig grunn taper du retten til å gå opp til eksamen og må rykke ned i henhold til gjeldende retningslinjer.

_

Utfyllende informasjon #

Deltagelse i PBL-møter #

PBL-fasilitator fører fravær. På 4. året fører studentene selv fravær.

15% fravær utgjør:

1. studieår: inntil 3 dager fravær hvert semester (18 møter hvert semester)
2. studieår: inntil 3 dager fravær hvert semester (16 møter høst/17 vår)
3. studieår: inntil 3 dager fravær hvert semester (18 møter hvert semester)
4. studieår: inntil 3 dager fravær hvert semester (16 møter hvert semester)

_

Utplassering i allmennpraksis som del av Lege-pasientkurset #

Allmennpraktiker fører liste for fravær.

Angående allmennpraksis er det 15% fravær for hele året. Dette utgjør 2 ganger per år for 1. og 2. studieår.

_

Uketjeneste #

Du kan ha inntil 15 % fravær per semester i obligatoriske uketjeneste. Det er krav om oppmøte på minst en uketjeneste per fag per semester.

_

Utplassering i lokalsykehus #

Se eget regelverk

0 Vedlegg
10482 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)