Regler for obligatorisk undervisning for medisinstudenter

Obligatorisk undervisning på medisinstudiet #

- Deltagelse i PBL-møter
- Utplassering i allmennpraksis som del av Lege-pasientkurset,
- Uketjeneste
- Utplassering i lokalsykehus
- Uplassering i kommunehelsetjenesten

Fraværsregel #

Du kan ha inntil 15% udokumentert fravær.
Det kan søkes om ytterligere 10% fravær som må dokumenteres. Akseptable grunner er legeattestert sykdom hos student eller barn under 12 år, spesielle sosiale situasjoner og tillitsverv innefor NTNU, MH eller studentorganisasjoner.

Dersom du overskrider 15% fravær kan du søke om utvidelse inntil 25% ved å sende søknad til utdanningsseksjonen 

Hvis summen av dokumentert og udokumentert fravær nærmer seg 25% kan du får en skriftlig advarsel om at ytterligere fravær kan medføre tap av eksamensretten. 

Med unntak av allmennpraksis regnes fravær for hvert semester.

Ved for mye fravær uten gyldig grunn taper du retten til å gå opp til eksamen og må rykke ned i henhold til gjeldende retningslinjer.

Utfyllende informasjon #

Deltagelse i PBL-møter #

PBL-fasilitator fører liste for oppmøte.

Utfyllende informasjon kommer.

Utplassering i allmennpraksis som del av Lege-pasientkurset #

Allmennpraktiker fører liste for fravær.

Angående allmennpraksis er det 15% fravær for hele året. Dette utgjør 2 ganger per år for 1. og 2. studieår.

Uketjeneste #

Du kan totalt ha inntil 15 % fravær innen semesterets obligatoriske uketjeneste, men du kan allikevel ikke være helt borte fra uketjenesten innen noen av fagdisiplinene.
15% utgjør 5 ganger per semester.

Utplassering i lokalsykehus #

Se eget regelverk

0 Vedlegg
9514 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)