Registrere ferie i HR-portalen

(Videresendt fra Registrere ferie i Paga)

Her finner du en beskrivelse på hvordan du registrer din ferie i HR-portalen. Ferie-skjemaet kan brukes til å registrere ferie, endre eller slette ferie du allerede har registrert, overføre restferie og korrigering av overført ferie.

Temaside Ferie

 Se opplæringsvideo om "Hvordan registrere ferie i HR-portalen" (1:44)

Registrere ferie i HR-portalen #

1. Åpne / logg inn i HR-portalen. Velg deretter Ferie i snarveiene øverst.

2. For å registrere ferie i skjemaet du åpnet, trykk på det grønne plusstegnet under "Registrering av ferie".

3. Velg tidspunkt for ferie, enten fra dato - til dato eller ukenummer du skal ha ferie.

Er du deltidsansatt og ikke jobber full uke, registrer kun dagene du skulle vært på jobb. Ikke registrer arbeidsfrie dager.

4. Når du har lagret skjemaet må du sende det inn til registrering og godkjenning.

5. Husk å trykk send her også.

Slette eller endre ferie som er registrert #

Slette registrert ferie #

  1. For å slette ferie du allerede har registrert, må du opprette nytt ferieskjema.
  2. Velg "Tidligere registrert (i år)". 
  3. Huk av for dato du vil slette, send så inn skjemaet.
  4. Send inn skjemaet.

Endre registrert ferie #

Dersom du skal endre en ferieperiode du allerede har registrert, må du først huke av for å slette denne perioden og dertter legge inn korekt ferie.

  1. Opprette nytt ferieskjema i HR-portalen
  2. Velg "Tidligere registrert (i år)" og huk av for ferie du ønsker slettet.
  3. Legg inn nye dato(er) for nye feriedager.
  4. Send inn skjema.

Overføre ferie #

Du kan søke om overføring av inntil 14 feriedager fra ett år til det neste eller søke om inntil 10 dager forskuddsferie.

Fristen for å søke om overføring av ferie er 15. november.

Velg Søknad om forskuddsferie eller overføring av ferie i ferieskjemaet. Fyll inn antall dager du ønsker å overføre.

Lagre og send inn skjema til kontroll og godkjenning.

Korrigere overføring av ferie #

Velg Søknad om forskuddsferie eller overføring av ferie i ferieskjemaet. 

På samme sted som du fylte inn antall dager du ville overføre, fyller du inn antall dager du likevel ikke vil overføre, men med minustegn foran antallet.

Husk å lagre og sende inn skjemaet til kontroll og godkjenning.

Søke om forskuddsferie #

Du kan søke om inntil 10 dager forskuddsferie. Husk at du da bruker av ferien din neste år. 

Velg Søknad om forskuddsferie eller overføring av ferie i ferieskjemaet. Fyll inn antall feriedager du vil ta ut i forskudd. Husk å sende inn skjemaet når du har fylt det ut.

Kontakt #

HR-medarbeidere


Sist redigert 03.12.2020

10 Vedlegg
24612 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)