Registrere ekstern fagperson - for administrativt ansatte

IT-info: brukerstøtte Målgruppe: Medarbeidere Tema: Eksamen Blackboard

Innholdet på denne sida er flyttet til Sensurprosessen i Inspera Assessment - for administrativt ansatte. Informasjonen om registrering av ekstern fagperson ligger under punktet "Sikre sensor systemtilgang".

Digital eksamen | Sider merket med eksamen

1 Vedlegg
7772 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)