Registrer kredittkort i HR-portalen

(Videresendt fra Registrer kredittkort i Paga)

Denne siden viser deg hvordan registrerer du kredittkort i HR-portalen, slik blir utfylling av reiseregning mye enklere. For alle ansatte på NTNU.

English version - Register your credit card in HR-portalen.

Temaside om reise | Alle sider merket reise 

Registere kredittkort #

Har du Eurocard kredittkort med NTNU-firmaavtale, kan du registrere kredittkortet ditt i HR-portalen, i skjemaet Person- og familieinformasjon.


  1. Velg Legg til - Kredittkort (utstedt av arbeidsgiver) 
  2. Legg inn ditt kredittkortnummer, 11 nummer.
  3. Har du mer enn ett NTNU-kort, velg Registrer flere før du lagrer, eller gjenta registreringen fom første gang etter at du har lagret det første kortet.
  4. Trykk Send (til overføring) på siste side for å lagre opplysningene i HR-portalen.

Registreres det feil kortnummer, må du slette kortet i Paga og legge det inn på nytt, siden du ikke kan endre kortnummer etter at du har lagret det første gang.

Kredittkorttransaksjoner i reiseregning #

Direkte innhenting av kredittkorttransaksjoner i reiseregningen er kun mulig når den ansatte selv registrerer skjemaet. Registreres skjemaet på vegne av andre, eller senere i saksflyten, er det ikke mulig å hente inn nye kredittkorttransaksjoner.

Ut i fra registrert reiseperiode på første side i skjemaet, vil det automatisk dukke opp et popup-vindu med Kredittkorttransaksjoner hvis det finnes transaksjoner med status Ny for de angitte datoene.

  • Velg de transaksjonene som ønskes refundert.

Det er mulig å slette transaksjoner ved å hake av ønsket  transaksjon og velge Slett.

Alle registrerte transaksjoner #

Oversikt over alle transaksjoner (status: ny, brukt, slettet) i en oppgitt periode, hentes opp ved å ta bort haken Vis kun nye.

Kredittkorttransaksjonene kan også hentes opp manuelt via knappen "Hent fra kredittkort" under Utlegg.

Det kan skje at noen transaksjoner ikke knyttes til en bilagstype. I så fall kommer det opp en melding. De aktuelle linjene korrigeres ved å klikke på linjen og legge til bilagstype, for eksempel taxi eller flybillett.

Originale bilag #

Bilag skal fortsatt legges ved reiseregningen, slik som tidligere, men kravet til originale bilag er ikke lenger tilstede.Det godtas kopi av bilag.

Kontakt #

Har du spørsmål i forbindelse med reiseregningen, spør lønnsmedarbeider for variabel lønn og reiseregninger

5 Vedlegg
23509 Visninger