Innsida...

Redigere wikiside

Her får du hjelp til å utforme innhold, lenker og dokumenter i en wikiside i Innsida.

Samleside om innholdsarbeid på Innsida | Sider merket wiki

Disse retningslinjene gjelder for alle som skal jobbe med innhold til intranettet og har rettigheter til det.  Mangler du rettigheter til å redigere wikiside, må du ta kontakt med din lokale nettkontakt. Nettkontakten vurderer om du skal ha tilgang og sender i så fall bestilling til innholdsteamet.

Råd ved redigering av wiki #

 • Bruk Lagre som utkast-knappen mens du jobber i stedet for å publisere.  
 • Få minst én annen person til å lese gjennom ditt første utkast.
 • Sørg for at siden har en fornuftig ingress
 • Sørg for at siden er kategorisert, og har tagger fra dag 1.
 • Oppdater og kvalitetssikre artikkelen og lenkene regelmessig – minst 2 ganger i året.

Nye sider #

For å opprette nye wikisider må man ha rollen contentwizard. Denne rollen er forbeholdt 10–15 utvalgte nettredaktører, samt innholdsteamet hos kommunikasjonsavdelingen. Disse tar seg av alle de tekniske detaljene slik at innholdsprodusentene kan fokusere på å skrive godt innhold. Slik sørger vi for at wikisider blir opprettet med korrekte rettigheter, kategoriseringer og plassering.

Gå hit hvis du ønsker å opprette en ny wikiside

På toppen av hver side #

Første setning #

Første setning (ingressen) er viktig og ofte synlig i søk. Bruk ca. 160 tegn.

 1. Skriv hvilken oppgave brukeren skal kunne løse.
 2. Presiser hvem det gjelder for: studenter eller ansatte, utvalgte roller eller enkelte enheter.

Du kan godt ha flere setninger og avsnitt over innholdsfortegnelsen hvis det er hensiktsmessig, men husk at den første setningen skal være kort og poengtert.

Navigasjon #

For å gjøre det lettere for brukeren å orientere seg bør du legge til lenker til:

 1. Engelsk versjon av siden
 2. Gjeldende temaside 
 3. Viktigste tagg 

Lenken til engelsk versjon av siden legges til i den første setningen. Lenken til temasiden og den viktigste taggen utgjør et nytt avsnitt. Husk å lenke hele teksten, f.eks. "Temaside om ferie".

  English version - "Title of the page"
  Temaside om "temaside-lenke" | Sider merket med "tagg-lenke" 

Tagg-URLen finner du ved å klikke på taggen nederst på siden. På de engelske sidene kan du gjøre det samme for å lenke tilbake til norsk:

  Norsk versjon - "Tittel på siden"
  Topic page about "title" | Pages labeled with "tag" 

Innholdsfortegnelse #

Etter de første setningene legger du inn innholdsfortegnelsen. I formatet Creole opprettes den automatisk når du skriver <<TableOfContents>>. Fjern eventuelle mellomrom mellom pil (<) og tekst.

Rett etter innholdsfortegnelsen skal første «Overskrift 2» komme. Dette blir første overskrift i innholdsfortegnelsen.

Innholdsfortegnelse til wikisider i HTML-format #

Hvis siden er opprettet i formatet HTML må du lage innholdsfortegnelse manuelt. Legg inn et anker ved hver overskrift og lenk deretter opp til ankrene fra innholdsfortegnelsen.

Du oppretter et anker ved å klikke på den mellomtittelen du ønsker å lenke til fra innholdsfortegnelsen og deretter klikker på flaggsymbolet i verktøylinjen.

Anker-symbol i verktøylinjen. Skjermdump.

Skriv inn et lett gjenkjennelig ankernavn som er tilknyttet den mellomtittelen du vil vise i innholdsfortegnelsen. Klikk OK. Nå har du satt ankeret ditt.

Skriv deretter inn den samme mellomtittelen i det som skal bli den manuelle innholdsfortegnelsen din. Marker den og klikk på lenkesymbolet i verktøylinjen. Inne i dialogboksen for lenker må du velge Lenke til anker i teksten under menyvalget Lenketype

Velge anker til mellomtittel. Foto.

Deretter åpner du nedtrekksmenyen Anker etter navn og finner det aktuelle ankernavnet i listen. Klikk OK. Nå har du en klikkbar lenke i innholdsfortegnelsen som leder leseren direkte til det aktuelle kapittelet.

Finne igjen anker-navn. Foto.

Mellomtitler #

Bruk mellomtitler for å skape oversikt og gjøre siden lett å skanne. Bruk av forhåndsdefinerte tittelnivåer i nedtrekksmenyen gjør at de havner automatisk i innholdsfortegnelsen (se over).

 1. Merk teksten som skal være mellomtittel.
 2. Fra nedtrekksmenyen merket «Format», velg det nivået mellomtittelen skal ha.

Hvordan formattere overskrifter

Hovedsakelig bruker vi nivåene: Overskrift 2 og Overskrift 3 og Overskrift 4 på mellomtitlene. 

Gode mellomtitler

 • Er konkrete
 • Inneholder relevante nøkkelord
 • Er lette å finne
 • Er ikke skrevet med STORE BOKSTAVER
 • Er ikke lengre enn 6 ord
 • Benytter ikke vanskelige ord og uttrykk som brukerne ikke kjenner til.

Mellomtitlene skal informere om hva du finner i avsnittet under. På lik linje med titler, bør mellomtitler inneholde triggerord. Hvor ofte du bør bruke mellomtitler varierer, men en god regel er 1 mellomtittel for hvert 3 avsnitt.

Lenker #

Her er det viktig å bruke gode og beskrivende lenketitler.

 1. Markere ordene du vil ha som lenketekst
 2. Klikk på lenkesymbolet i verkøylinjen
 3. Fyll ut feltetSkriv inn enten (a) en URL, eller (b) wikisidens tittel inklusive mellomrom 
 4. Klikk OK.

Se egen veiledning om Lenking på wikisider, inklusiv eksempler på epostlenker, dokumentlenker, m.m.

Lenker - legg til

Bilder #

Bilder skal ikke være «pynt», men bidra til å forklare tekst, informasjon.

Før du laster opp et bilde

 • Lagre bildet med max 600 i pikselbredde, og tilpasset formålet.
 • Gi bildefilen et enkelt og beskrivende navn, gjerne uten mellomrom og uten spesielle tegn.

Slik laster du opp bilder

 1. Gå i redigeringsmodus
 2. Klikk fanen Vedlegg
 3. Legg til vedlegg
 4. Dra over fil eller Velg filer
 5. Finn fila og last opp
 6. Klikk Lagre
 7. Kopier linkadressen
 8. Klikk fanen Innhold
 9. Sett markør rett sted og klikk bildeikon i verktøylinje
 10. Legg til alternativ tekst
 11. Klikk OK

Dokumenter #

Tillatte dokumentformat i staten er .pdf og .odf. Du kan godt bruke .doc, men da skal du alltid tilby en versjon i .pdf eller .odf i tillegg.

Før du laster opp et dokument #

Informasjonsklassifisering #

Før du laster opp et dokument som vedlegg på wiki, husk å vurdere informasjonssikkerheten. Dokumenter med åpen informasjon kan lastes opp som vedlegg på en åpen wiki. Intern informasjon skal ikke være åpent tilgjengelig. Interne dokumenter må legges i dokumentarkivet med tilgangsbegrensning eller wikien må tilgangsbegrenses.

Lagring av filer og dokumenter | Les mer om informasjonsklassifisering

Optimaliser dokumentet for søk: #

 1. Sett en enkel og beskrivende tittel på dokumentet.
 2. Fyll ut dokumentets «Properties», spesielt for pdf-dokumenter.
 3. Lagre dokumentet med disse endringene.

Legge til filer og vedlegg på wikisiden #

Lenking til dokumenter #

 • Når du lenker opp til et dokument, fortell brukeren at det lenken går til et dokument. Slik: «Fyll ut Skademelding (docx) og lever til din leder».
 • Eksterne nettsted markerer vi ikke.

Tabeller #

Har du behov for en side som skal inneholde tabell, kan dette gjøres i både Creole og HTML. Det er enklere å gjøre i Creole, men du kan til gjengjeld lage både penere og mer avanserte tabeller i HTML. For å endre redigeringsmodus velger du enten "Creole" eller "HTML" under Format.

Merk: Tabeller skal kun brukes til tabulære data. Slik lager du tabeller i HTML, og slik lager du tabeller i Creole.

Kategorisering #

Alle wikisider skal være koblet til kategorier. 

 1. Målgruppe - medarbeider eller student (i noen tilfeller begge målgrupper)
 2. Temaside - velg den temasiden innholdet mest naturlig hører hjemme under (du kan velge flere hvis du må).

Legg til kategori

F.eks. IT-relaterte veiledninger som Orakeltjenesten forvalter benytter kategorien IT-hjelp.

Les mer om kategorisering av wikisider og hva kategoriene brukes til.

Tagging #

En tag er det samme som et nøkkelord - altså ett ord, og ikke en frase. Bruk:

 • Nøkkelord fra innholdet og rutinen som er beskrevet, f.eks. skjema eller kart
 • Synonymer, eks:// eksamensutskrift og karakterer på sider om karakterutskrift, Studweb på sider om Studentweb
 • Akronymer hvis innholdet f.eks. er spesifikt knyttet til et fakultet, eks: «DMF»

Legg til tagger

Les mer om beste praksis og tagging av wikisider.

Nederst på hver side #

Relaterte veiledninger og retningslinjer  #

Har du behov for å legge til relatert informasjon, legger du dette under overskriften «Se også».

Kontaktinformasjon for siden #

Inkludere gjerne en setning om hvem som er ansvarlig for artikkelen og/eller hvem leseren kan ta kontakt med, helt nederst.


Se også #

Nyttige Wikipedia-prinsipper 

Kontakt #

Kontakt kommunikasjonsavdelingen via hjelp.ntnu.no hvis du har spørsmål eller innspill til hvordan bruke wikien.

14 Vedlegg
99464 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)