Søk om...

Rapportering fra forskningstermin

(Videresendt fra Rapportering fra forskertermin)

Du må levere rapport om oppholdet senest en måned etter hjemkomst.
English version - Post-sabbatical reporting requirements.

Ser du etter noe annet? Temaside om Forskningstermin | Sider merket med forskningstermin.

Faglig rapport #

Du må levere en faglig rapport innen en måned etter avsluttet forskningstermin. Fyll ut dette skjemaet for faglig rapport (doc) og lever det til fakultetskontoret ved ditt fakultet. 

Sånn lager du oppgjøret for tilskuddsbeløpet #

Lag en oversikt som viser at tilskuddet er gått med til dekning av utgifter. Det stilles krav til at du dokumenterer bruken av tilskuddet og skatteplikten bortfaller KUN når tilskuddet dekker nødvendige merutgifter, se nærmere om

Du fyller ut side 2 på oppgjørsskjemaet (doc). Ta kontakt med din lønnkontakt hvis du lurer på noe.

Kvitteringer/dokumentasjon #

Forbered dokumentasjon for oppgjør av mottatt støtte/tilskudd løpende. Originale kvitteringer må fremvises for å bli godtatt i oppgjøret. Lag en oppstilling i f.eks et regneark. Ut fra dette vil det bli en vurdering om hele eller deler kan bli trekkfrie.

Kvitteringer for innvilget stipend til f.eks. bolig, etablering, flybilletter, skolepenger, barnehageutgifter osv. Er dokumentasjonen mangelfull eller betingelser for trekkfritak ikke oppfylt, vil dette beløpet bli utbetalt med skattetrekk. Du må selv kreve fradrag for medgåtte utgifter i selvangivelsen din. Betaler du skatt til vertslandet, må det også dokumenteres vis a vis Skattemyndighetene slik at dobbeltbeskatning unngås.

Kontakt #

Hvis du har spørsmål om lønn og forskningstermin, ta kontakt med:

Ved spørsmål om skatt og utbetaling, kontakt din lønnsenhet, eller mail til kontakt@okavd.ntnu.no 

2 Vedlegg
23305 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)