Tilbake

Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret #

Fakultetsstyret er HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger #

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM #

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Utdanningsutvalg #

Utdanningsutvalget ved HF er et rådgivende organ overfor dekanen i prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Det består av prodekan for utdanning, undervisningsledere ved hvert institutt og sjeksjonsleder av studieseksjonen ved fakultetet. 

Møtereferater  #

Fakultetsstyret  #

28.02.2020 | Last ned sakskart | møtereferat

03.06.2020 | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat


LOSAM 2020 #

23.01.2020 | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Møtereferat  2020

Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #

Møtereferat .  2020

#

Møtereferater 2019 #

Fakultetsstyret  #


LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #


LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #

91 Vedlegg
10117 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)