Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret #

Fakultetsstyret er HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger #

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM #

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Utdanningsutvalg #

Utdanningsutvalget ved HF er et rådgivende organ overfor dekanen i prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Det består av prodekan for utdanning, undervisningsledere ved hvert institutt og sjeksjonsleder av studieseksjonen ved fakultetet. 

Møtereferater 2020 #

Fakultetsstyret  #

28.02.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 

15.06.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat

28.09.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat


LOSAM  #

23.01.2020 | Last ned sakskart |Møtereferat 23.januar

17.02.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 17. februar

26.03.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 26. mars

20.05.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 20. mai

25.06.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 25. juni

16.09.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 16. september

18.09.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 18. september

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat

dato | Last ned sakskart | møtereferat


Instituttledermøte #

18.08.2020 | Last ned sakskart | møtereferat

01.09.2020 | Last ned sakskart | møtereferat

15.09.2020 | Last ned sakskart | møtereferat

29.09.2020 | Last ned sakskart | møtereferat


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Møtereferat  

Møtereferat 30. januar

Møtereferat 13. februar

Møtereferat 26. mars

Møtereferat 16. april

Møtereferat 4. juni

Møtereferat 4. juni

Møtereferat 26. juni

Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #

Møtereferat   

Møtereferat 13. februar

Møtereferat 19. mars

Møtereferat 22. april

Møtereferat 27. mai

Møtereferat 17. juni

#

Møtereferater 2019 #

Fakultetsstyret  #


LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #


LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #

129 Vedlegg
14246 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)