Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret #

HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger #

Tilsettingsrådet behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM #

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

0 Vedlegg
1044 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)