Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret #

Fakultetsstyret er HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger #

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM #

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.

Instituttledermøte #

Instituttledermøtet er et rådgivende organ for dekanen ved Det humanistiske fakultet, bestående av instituttlederne ved de syv instituttene ved fakultetet, dekan, prodekan for forskning, podekan for utdanning og administrativ leder ved HF. 

Utdanningsutvalg #

Utdanningsutvalget ved HF er et rådgivende organ overfor dekanen i prosesser og større saker som gjelder fakultetets utdanningstilbud. Det består av prodekan for utdanning, undervisningsledere ved hvert institutt og sjeksjonsleder av studieseksjonen ved fakultetet. 

Møtereferater 2021 #

Fakultetsstyret  #


LOSAM  #

28.01.2021 | Last ned sakskart | Møtereferat

11.02.2021 | Last ned sakskart | Møtereferat


Instituttledermøte #

11.01.2021 | Last ned sakskart 

26.01.2021 | Last ned sakskart

09.02.2021 | Last ned sakskart

23.02.2021 | Last ned sakskart


Fakultetsstyret  #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

28.01.2021 | Møtereferat

18.02.2021 | Møtereferat


Møtereferater 2020 #

Fakultetsstyret #

28.02.2020 | Last ned sakskart | SakspapirerMøtereferat 

15.06.2020 | Last ned sakskart | SakspapirerMøtereferat

28.09.2020 | Last ned sakskart | Sakspapirer | Møtereferat

27.11.2020 | Last ned sakskart | Sakspapirer | Møtereferat


LOSAM  #

23.01.2020 | Last ned sakskartMøtereferat 23.januar

17.02.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 17. februar

26.03.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 26. mars

20.05.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 20. mai

25.06.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 25. juni

16.09.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 16. september

18.09.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 18. september

15.10.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 15. oktober

19.11.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 19. november

10.12.2020 | Last ned sakskart | Møtereferat 10. desember


Instituttledermøte #

18.08.2020 | Last ned sakskart 

01.09.2020 | Last ned sakskart

15.09.2020 | Last ned sakskart 

29.09.2020 | Last ned sakskart 

13.10.2020 | Last ned sakskart

27.10.2020 | Last ned sakskart

10.11.2020 | Last ned sakskart

24.11.2020 | Last ned sakskart

08.12.2020 | Last ned sakskart


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Møtereferat  

Møtereferat 30. januar

Møtereferat 13. februar

Møtereferat 26. mars

Møtereferat 16. april

Møtereferat 4. juni

Møtereferat 4. juni

Møtereferat 26. juni

Møtereferat 20. august

Møtereferat 10. september

Møtereferat 01. oktober

Møtereferat 22. oktober

Møtereferat 19. november

Møtereferat 07. desember

Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #

Møtereferat   

Møtereferat 13. februar

Møtereferat 19. mars

Møtereferat 22. april

Møtereferat 27. mai

Møtereferat 17. juni

Møtereferat 16. november

Møtereferat 02. desember

#

Møtereferater 2019 #

Fakultetsstyret  #


LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #


LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #

176 Vedlegg
16733 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)