Råd og utvalg ved HF

Fakultetsstyret #

Fakultetsstyret er HFs øverste organ som tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. Styret har ansvaret for virksomheten ved fakultetet.

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger foretar tilsettinger i faste vitenskapelige stillinger

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger #

Tilsettingsrådet for teknisk-administrative stillinger behandler tilsettinger og saker som vedrører teknisk og administrativt personell.

LOSAM #

LOSAM er lokalt samarbeidsutvalg ved Det humanistiske fakultet, bestående av representanter for arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter fra fagforeningene ved NTNU.


Møtereferater 2018 #

Fakultetsstyret #


Instituttledermøtet #

 • Møtereferat 9. januar
 • Møtereferat 16. januar
 • Møtereferat 23. januar
 • Møtereferat 30. januar
 • Møtereferat 6. februar
 • Møtereferat 13. februar - Møtet ble avlyst
 • Møtereferat 20. februar
 • Møtereferat 27. februar
 • Møtereferat 6. mars
 • Møtereferat 13. mars
 • Møtereferat 20. mars
 • Møtereferat 27. mars
 • Møtereferat 3. april
 • Møtereferat 10. april
 • Møtereferat 17. april
 • Møtereferat 24. april
 • Møtereferat 8. mai
 • Møtereferat 15. mai
 • Møtereferat 22. mai
 • Møtereferat 29. mai
 • Møtereferat 5. juni
 • Møtereferat 12. juni
 • Møtereferat 19. juni
 • Møtereferat 26. juni

LOSAM #


Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger #


Tilsettingsråd for teknisk-administrative stillinger #


Mellomlederforum #

25 Vedlegg
1731 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)